วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาอบรม Team Building ด้วย ISAGS กันเถอะ (ตอน 6)


ตัวสุดท้ายของ ISAGS ก็คือ

S : Symposium

การประชุมเพื่อหาข้อสรุปในวัตถุประสงค์ของการอบรมจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของหลักสูตร ซึ่งจะเป็นวิธีการแปลงและหาข้อสรุปที่ผ่านมาของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น กิจกรรมในช่วงนี้จะเป็นบทสรุปที่ทำให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ในการทำงาน การอยู่ร่วมกันในทีมงาน และเป็นการสรุปให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการอบรมแต่ละครั้งที่มีวัตถุประสงค์ต่างกันไป

Symposium เป็นการประชุมที่หาข้อสรุปต่างๆ ในการอบรมการทำงานเป็นทีมจะใช้วิธีการประชุมแบบสร้างสรรค์และบรรยากาศดี ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมนั้นยอมรับผลหรือบทสรุปของการประชุมได้อย่างง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงาน

การจัดประชุมนี้มักจัดในห้องสัมมนาและควรมีผู้บริหารหรือผู้ที่ผู้เข้าอบรมให้ความเคารพนับถือ มาร่วมฟังและสรุปการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้สึกว่ามีตัวแทนขององค์กร ยอมรับ และเป็นพยานในข้อสรุปของการอบรม

การจัดการประชุมสามารถทำได้ในหลายวิธี อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วมีตัวแทนสรุปเป็นรายกลุ่ม หรือรวมกันแล้วสรุปก็สามารถทำได้ ในขณะที่มีผู้บริหารหรือตัวแทนขององค์กร มาให้นโยบาย หรือแสดงวิสัยทัศน์ ควบคู่ไปในการประชุม

วิทยากรทำหน้าที่ควบคุมและอำนวยความสะดวกให้บรรยากาศของการประชุมราบรื่นและเป้นไปอย่างสร้างสรรค์ และเนื่องจากการประชุมเป็นเรื่องขององค์กร และตัวพนักงานกับผู้บริหาร เพราะฉะนั้นบทบาทของวิทยากรจะถูกจำกัดลงไป โดยวิทยากรจะต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพิธีกร เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการประชุม

เมื่อเสร็จสิ้นจากการประชุมเรียบร้อยแล้วสิ่งสุดท้ายของหลักสูตรนี้ก็คือวิทยากรต้องสรุปสิ่งที่ได้ในการอบรมและการประชุมทั้งหมดแบบสั้นๆและกระชับชัดเจน ตรงใจ และปิดท้ายด้วยการจัดกิจกรรมอำลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรม

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นกระบวนการจัดทำหลักสูตร Team Building ตามหลักของ ISAGS ซึ่งเป็นการพูดถึงวิธีการและกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องมีถึง 5 มิติด้วยกัน

โดย อาจารย์เศก

 

กลับไปที่ www.oknation.net