วันที่ พุธ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลื่อกสวย 3 ประการ


เลื่อกสวยด้วย  3  ประการ

                                       

สวยด้วยมารยาท  ความสวยด้วยความพร้อมในกิริยาอาการท่าทาง  ลีลา  ที่เพรียบพร้อมด้วยการมีสัมมาคาราวะเหมาะกับกาละเทศะ สิ่งนี้เป็นการกระทำให้เกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนหรือการปลูกฝังตั้งแต่เล็กจนโต  หรืออาจสืบทอดมาทางสายเลือด  สวยเเบบนี้เป็นความสวยที่  ยั่งยืนและเป็นอมตะแห่งความสวย   และลงทุนน้อยแต่ได้ผลสูง

สวยด้วยเงิน เป็นความสวยที่เกิดจากการปรุงแต่ง  โดยใช้อำนาจเงินซื้อสิ่งเหล่านั้นมาประโลมให้เกิดความงามแก่ร่างกาย  เป็นเพียงการประโลมให้เกิดความงามแค่ภายนอกเมื่อกระทบกับสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วจะเสื่อมหรือที่เรื่ยกว่าสวยด้วยเงินเป็นความสวยที่ไม่ยั่งยืน   ต้องลงทุนสูงตามฐานะหรือตามความต้องการ

สวยด้วยด้วยมีด ความสวยแบบนี้เป็นความสวยที่เกิดจากการใช้อำนาจทางการเงินมาลงทุนเพื่อสร้างความสวย  ยอมเจ็บและทนทุกข์เพื่อให้ได้มาแห่งความสวย  สวยแบบนี้เป็นความสวยที่จอมปลอมสวยบนความตกแต่งที่ลวงโลกที่ถาวร หรืออาจเป็ฯสวยที่สร้างอันตรายกับตัวเองจากการใช้มีดหมอ

โดย บรรณาลัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net