วันที่ พุธ มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เ พ ล ง ผ้ า บู ช า แ ม่....( ครบรอบวันแม่เจ็บอีกแล้ว )


๐  แม่..คํานี้มีค่ามหาศาล

เลิศพิมานใดจักเทียมตักแม่

งดงามความปวงจากดวงแด

งามใดเล่างามแท้เท่าแม่มี


๐  อันร้อยอื่นหมื่นคําว่าฉํ่าหวาน

เหมือนสายธารขึ้นลงไม่คงที่

สิคําแม่วันนั้นตราบวันนี้

สถิตความหวังดีเป็นนิรันดร์


๐  พระคุณแม่ยิ่งใหญ่กว่าไตรภพ

มหรรณพ,คงคาธาราสวรรค์

มิเทียมเท่าหยาดนมอันข้นคั้น

ให้อิ่มหมีพีมันเติบชีวิต


๐  แม่คือแก้วเจียระไนกลางใจลูก

เนื้อหนังทั้งกระดูกและโลหิต

แม่ถนอม..แม่ให้..แม่นิรมิต

แม่ลิขิตชีวันขวัญวิญญาณ์


๐  ลูกจะถือกตัญญู-กตเวที

หลอมมโนอันพึงมีเติบเดียงสา

กี่ชาติภพเกิดก่อและมรณา

มอบชีวาให้แม่วาดทุกชาติไป
.....................

..เพลงผ้า..

๘ มิถุนายน เวียนมาครบรอบอีกแล้ว

วันที่แม่ทนทรมานเพื่อให้กําเนิดลูก

ทุกคําอวยพรอันเป็นมงคล จากพี่ น้อง ผองมิตร

ลูกขอยกให้แม่ทุกคํามงคล
ขอบพระคุณพระอาจารย์ครูหยาดกวี
ขอบพระคุณครูกลอนทุกท่าน
ขอบคุณภาพจากInternet
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอวยพรค่ะ

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net