วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Geoism, Geonomics, Gaianomics, Georgism, Single Tax, Impot Unique


Geoism, Geonomics, Gaianomics, Georgism, Single Tax, Impot Unique
สุธน หิญ (post เป็นครั้งแรกใน T@ngnamo.com เมื่อ 16/02/2004)

คำที่เรียงเป็นชื่อเรื่องไว้นั้นมีความหมายเดียวกัน และยังมีคำพวกเดียวกันอีก เท่าที่พอนึกออกก็คือ Land Value Taxation, Site Value Rating, Ground Rent Collection, Land Value Recapture, Resource Rentals

ในแบบเรียนเศรษฐศาสตร์ของศาสตราจารย์ ดร. Foldvary (foldvary.net/sciecs/ch19.html) ในส่วนของประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์อย่างย่อ เรียกแนวคิดนี้ว่า Geo-classical economics (คำ geo ใช้แทนทั้งคำ George และ ที่ดิน) โดยอธิบายว่า Henry George [ที่จริงไม่ใช่ต้นคิด แต่แสดงเหตุผลได้ดีและรณรงค์ให้แนวคิดนี้แพร่หลายออกไปในสมัยของท่าน] เป็นนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกชาวอเมริกัน แต่ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ความคิดแบบคลาสสิกหลายประการอย่างหนัก และได้เสนอทฤษฎีขึ้นมาใหม่หลายทฤษฎี หนังสือสำคัญของท่านคือ Progress and Poverty (ค.ศ.1879 หรือ 125 ปีแล้ว) นับเป็นการตั้งสำนักความคิดขึ้นใหม่ในกลุ่มผู้เลื่อมใส

แนวคิดของ George คล้ายกับของสำนัก Physiocrat ในฝรั่งเศสซึ่งมีมาก่อน แต่จอร์จมาทราบเอาภายหลัง สำนัก Physiocrat เสนอให้ใช้ระบบค้าเสรีเพื่อทำลายเครื่องกีดขวางซึ่งเป็นผลร้ายต่อผู้บริโภค และให้ใช้ภาษีเดี่ยว (impot unique หรือ single tax) ซึ่งเก็บจากมูลค่าที่ดิน และแนวคิดของจอร์จยังคล้ายกับสำนักคลาสสิกด้วย แต่จอร์จปฏิเสธความคิดของ Malthus ที่ว่าจำนวนประชากรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเร็วกว่าเครื่องยังชีพ และโต้แย้งทฤษฎีกองทุนค่าแรง (wages fund) ที่ว่าค่าแรงต้องเอามาจากกองทุนซึ่งมีจำกัด

George เสนอทฤษฎีที่ว่าค่าแรงขึ้นอยู่กับขอบริมหรือชายขอบของการผลิต (margin of production) ซึ่งเป็นที่ดินดีที่สุดที่จะได้มาเปล่า สำหรับการผลิตในที่ดินที่ดีกว่าชายขอบนั้น เมื่อจ่ายค่าแรงและค่าใช้ทุนแล้ว ส่วนที่เหลือก็คือค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าที่ดินเดิมจะสูงขึ้นและค่าแรงจะต่ำลงเพราะการเก็งกำไรที่ดินซึ่งทำให้ขอบริมแห่งการผลิตขยายออกไปยังที่ดินซึ่งเลวลงหรือได้ผลผลิตน้อยลง

วิธีแก้ความยากจนที่เป็นผลจากการเก็งกำไรที่ดินคือให้เก็บเอาค่าเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดิน (จะให้เช่าหรือไม่ก็ตาม) มาเป็นภาษีเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับส่วนรวม และยกเลิกภาษีที่เก็บจากแรงงานและทุน วิธีนี้จะทำให้ขอบริมแห่งการผลิตหดกลับมาหาที่ดินที่ดีขึ้น และยังกำจัดผลร้ายของการเก็บภาษีจากแรงงานด้วย

สำนัก geoclassic ถือว่าตลาดจะไม่เสรีจริงถ้าถูกควบคุมจำกัดและเก็บภาษี การแทรกแซงเหล่านี้ทำให้เกิดการว่างงานและความยากจน ความรุ่งเรืองจะเกิดมีได้ด้วยการขจัดสิ่งกีดขวางเหล่านี้ ไม่ใช่ตั้งสิ่งกีดขวางเพิ่ม

หมายเหตุ ตามศัพท์เศรษฐศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖ geonomics = ภูมิเศรษฐศาสตร์ ส่วน land value tax = ภาษีจากมูลค่าเพิ่มของที่ดิน [น่าจะเป็น ภาษีมูลค่าที่ดิน มากกว่า]
ศัพท์ต่างๆ พวกนี้จะดูรายละเอียดพิสดารได้โดยใช้ search engine http://www.askhenry.com ครับ

จากเว็บเศรษฐศาสตร์เพื่อความเป็นธรรม http://utopiathai.webs.com

โดย สุธน_หิญ

 

กลับไปที่ www.oknation.net