วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความซื่อสัตย์ ของข้าราชการในพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อวันวาน
นำเรือโบราณมาให้ดูถึงความขลังครับ


เพราะเงิน เพราะธนบัตร หรือ ทำให้คนมันเพี้ยนไป นักการเมืองดีๆหาทำยายากวันนี้

ยังเหลื่อ อีก  ๒๐ กว่าวันจะเลื่อกตั้ง ทลึ่ง จัดตั้งรัฐบาลกันแล้ว สื่อส้วมๆก็ตัวดี

(ภาพจากอินเตอร์เนต  เครื่องคอมฯของ ผมมีปัญหาลดภาพไม่ได้ สยามแสตมป์ขอบคุณครับ)

แสตมป์ ของสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ ข้าราชการในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

+                            +                                              +

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เสด็จประพาส สิงคโปร์ และเมือง

ปัตตาเวีย เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ และประพาสอินเดีย เมื่อ ปี มะแม พ.ศ. ๒๔๑๔

การเสด็จทั้งสองครั้ง เจ้าพระยาสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็น

ผู้สำเร็จรากการแผ่นดิน

 ต่อมาพระองค์เสด็จ ฯยุโรป อีก ๒ ครั้ง ดังนี้

 ๑ เสด็จครั้งแรกเมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๔๔๐

 ๒.เสด็จครั้งที่สอง เมื่อ ปีมะแม พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ ๑๐ ปีต่อมา

ก่อนเสด็จทั้งสองครั้งที่กล่าวมา พระองค์ปรารถนาจะเสด็จประพาสยุโรปมาก่อนแล้ว

ซึ่งมีข้อความในพระราชกิจรายวันความตอนหนึ่งว่า..ความไอ้สำอางค์ คอเวอนเมนต์อังกฤษได้

ประพฤติดีต่อเรา แต่เราได้ใช้กฏหมายจนเต็ม เพราะการจำเป็นที่จะต้องใช้ ดูเหมื่อนหนึ่ง

เราไม่เกรงใจคอเวอนเมนต์อังกฤษ ราวกะถือตัวว่า ชนะความเรื่องนี้ เราไม่อยากจะเป็นคน

ชนะอังกฤษ.........จึงอยากไปเยียมเยียนให้เป็นการอ่อนน้อม..และแสดงกิริยาให้เห็นว่าเรา

ไม่ได้หยิ่ง และมีเหตุผลอื่นๆ อีก ๒ ข้อ ที่พระพุท.ธเจ้าหลวงจะเสด็จไปเยียมอังกฤษเมื่อ

ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ หรือเมื่อ ๑๓๒ ปี มาแล้ว เผมขอเล่าย้อนเรื่องนายสำอางค์ หรือ พระปรีชา

กลการ หรือสำอางค์ อมาตยกุล เจ้าของบ้านที่ นำมาเป็นที่ทำการไปสนียาคาร ตั้งอยู่ปาก

ครองโอ่งอ่าง บ้านถูกยึดเข้าหลวง ใน ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ได้ดัดแปลง

ตั้งเป็นที่ทำการไปรษณีย์ ผมไม่ขอลงรายละเอียด เคยเขียนเล่าไว้ในเอนทรีก่อนๆแล้ว

 ในหนังสือจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน มีข้อความดังนี้

 ๒๔ มกราคม ๒๔๒๒ วันที่ ๔๐๘๒ วันที่ ๗ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีเถาะเอกศก ๑๒๔๑

อนึ่งค่ำวันนี้เป็นวันแรกทรงพระราชดำริ จะเสด็จประพาสยุโรป จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

ให้หาจีน  ทองก้อง และเรื่องจะเสด็จยุโรป ข้อความในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๒

 เหตุการณ์ จะเสด็จในคราวนี้ เมื่อศึกษาละเอียดแล้ว จะทราบว่า สมเด็จเจ้าพระยา

มหาสุริศรียวงศ์ ป่วย ป่วยเพราะการเมือง เพราะรักสถาบัน ไม่อยากให้พระพุทธเจ้าหลวงจาก

ไปยุโรปนานมากนั้นเอง ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๒๒ มิสเตอร์อาลาบาสเตอร์ ปู่ท่านองคมนตรี

สิทธิ เศวตศิลา เข้าเฝ้าเรื่อง จะเสด็จยุโรป ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ส.๒๔๒๒ เจ้าพระยาภาณุวงศ์

ไปดูเรือกงษี ว่ามีห้องอยู่ข้างท้าย ๒ ห้อง มีที่นอนห้องละ ๔ คน สลูนไม่สู้ดี สู้เรือรบบางกอกไม่ได้

สมเด็จเจ้าพระยากราบบังคมว่า จะเสด็จเรือกงษีนั้นท่านไม่ย่อมเป็นอันขาด ต้องเสด็จเรือเมล์ สมเด็จฯ

จะให้คนไปดูเรือเมล์ ว่าเป็นอย่างไร (อ่านตรงนี้ จะทำให้ทราบประวัติศาสตร์ การคมนาคมการข่นส่ง)

 ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๒๒  ท้าวแพ(หม่อมของพระเจ้าอยู๋หัวเวลนั้น เป็นหลานสาวสมเด็จ

เจ้าพระยาฯ) มาทูลด้วยว่า สมเด็จเจ้าพระยากินยาผิด ตรงนี้ แสดงถึงความรักห่วง ไม่อยากให้จากเมือง

และมีเรื่องอื่นๆอีกมาก กล่าวลงรายละเอียดลึกเนื้อหาจะยาวไป หาอ่านจากหนังสืออ้างอิงได้

 ต่อมากล่าวถึงพระยาประภา โทรเลขมาแต่ปากน้ำ ว่ากลับมาจากสิงคโปร์ (หาอ่านเรื่อง

เรือทุ่นแดง เรือแจ้งข่าวสารทางโทรเลขได้)

 จนกระทั้งคิดจะทำเรือถวายให้เสด็จไปยุโรป เอาโตขนาด 2,000 ตัน ทำเก๋ง หากกระแสรับ

สั่งไม่เห็นด้วย

มีพระราชหัตถเลขา ถึงพระยาอัศฏงคตทิศรักษา

 ความว่ากรมท่า นำหนังสือของพระยาฯลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๒ ให้เราดู บางที่พระยา

อัศฏงคตทิศษาว่าเราดิ้อที่จะไป ฤาจะโกรธในคำที่ผู้ใดพูดว่าไม่ควรจะไป มีคนคัดค้านมาก

 พระหัตถเลขา ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๒๒ เรายังบอกแน่ไม่ได้ บอกได้ว่าไม่ไป ยุโรปตอนนี้

เพราะสมเด็จเจ้าพระยาฯ พระญาติ ไม่อยากให้ไปนั้นเอง

 ที่เขียนเล่าย่อมานั้นอยากจะให้ทราบถึงความซื่อสัตย์ ของข้าราชการบ้านเมืองในอดีต เวลานั้น

สมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ อายุ ๗๓ ปี รักในหลวง ไม่แสวงหาอำนาจ เพราะถ้าพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จ

ท่านต้งท่านให้สำเร็จราชการแทน มันผิดกับพวกนักการเมืองในวันนี้ จันหวัน จัญ..จริงๆยังเหลื่อ อีก ๒๓ วัน มันพา

กันจัดตั้งรัฐบาลกันแล้ว ทุเรศจริงนักการเมืองแก่ ๓- ๔ หน่อ มันดูถูกประชาชนชัดๆ
เอกสารอ้างอิง ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

โดย คนช่างเล่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net