วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดอกมะเขือ


วันพฤหัสที่สองของเดือนมิถุนายนโรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดพิธีไหว้ครู

ดอกมะเขือ หญ้าแพรก และดอกเข็ม สัญลักษณ์ที่นำมาไหว้ครู

ความหมายของดอกมะเขือคืออ่อนค้อมลง ลูกศิษย์ที่อ่อนน้อมเชื่อฟัง

เปิดใจยอมรับในตัวครูย่อมมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดวิชาอย่างดี

เพราะไม่ปิดกั้นตนเอง ธรรมดาครูย่อมปรารถนาดีต่อศิษย์เสมอกัน

ไม่ลำเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชัง แต่ลูกศิษย์ที่แข็งกระด้าง อวดดี

ไม่อ่อนน้อม เคารพครูนั้น ครูก็ไม่รู้จะทำเช่นใดได้ แม้จะเมตตาปรานี

เพียงใด แต่หากศิษย์ไม่อ่อนค้อมลงเหมือนดอกมะเขือครูก็คงมิอาจจะ

บังคับสั่งสอนได้ เช่นเดียวกับรวงข้าวที่ดีมีเมล็ดข้าวเต็มไม่ลีบก็จะมี

น้ำหนักและอ่อนค้อมลงเช่นกัน  เปรียบเหมือนคนอ่อนน้อมมีสัมมา

คารวะย่อมเป็นคนว่าง่าย เรียนรู้อะไรๆได้เร็ว เป็นคนดีและมีประโยชน์

เหมือนรวงข้าวที่เมล็ดเต็มมีน้ำหนักอ่อนค้อมลงนั่นเอง

ศิษย์คารวะผู้สั่งสอน

อ่อนค้อมลงดั่งดอกมะเขือ

ดอกบัวบานส่งกลิ่นหอมไกล

โดย ป้ากันนา

 

กลับไปที่ www.oknation.net