วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนะ 4 วิธีสื่อสารเรื่อง "เซ็กส์" กับลูก


ในยุคไฮเทคที่ทุกอย่างเข้าถึงง่ายแค่เพียงนิ้วคลิก เด็กจึงมีโอกาสเรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ ได้เร็วกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะเรื่อง "เซ็กซ์" ที่ทั้งข่าว และสถิติ

ต่าง ๆ ในช่วงหลังมานี้กำลังตบหน้าสังคม และพ่อแม่ชาวไทยอย่างแรง

ซึ่งเป็นเรื่องที่จะมองข้ามไม่ได้อีกต่อไป      
       โดย พญ.อังคณา อัญญมณี จิตแพทย์ เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาล

มนารมย์ สะท้อนให้ฟังว่าเราอาจเคยได้ยินเด็กชั้นประถมคุยกันเรื่องเพศ

สัมพันธ์ ชวนกันดูคลิปโป๊อย่างสนุกสนาน หรือบางครั้งเด็กก็ใช้เวลาใน

ช่วงพักที่โรงเรียน โดยการเลียนแบบพฤติกรรมในคลิปดังกล่าว เมื่อได้

ลองเล่นแล้วเกิดความสุข ความพอใจ ร่วมกับความตื่นเต้นท้าทาย เด็ก

อาจติดพฤติกรรมดังกล่าว เป็นเหตุให้เด็กสมัยนี้มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น

กว่าสมัยก่อนมาก
       "โดยทั่วไปเด็กชายมักจะมีเพศ สัมพันธ์ครั้งแรกเร็วกว่าเด็กหญิง

เนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศจะรุนแรงมากกว่า ตามสถิติเด็กไทย

มีเซ็กส์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 16 ปี แต่เด็กบางคนก็มีตั้งแต่อายุ 10 ปี ซึ่ง

อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดร่วมกับความเต็มใจของตัวเด็กเอง      
       ดังนั้น เมื่ออารมณ์พาไปเด็กก็มักจะห้ามใจไม่อยู่ เพราะ

สมองส่วนหน้าคือส่วนที่ควบคุมวางแผนโดยใช้เหตุผลยังมีการ

พัฒนาไม่เต็มที่ จึงพบเห็นอยู่เสมอว่าเด็กวัยรุ่นมักจะทำอะไรตาม

อารมณ์ความรู้สึกโดยไม่ค่อย ได้คิดก่อนทำ" จิตแพทย์กล่าว     
       แนะ 4 วิธีสื่อสารเรื่องเซ็กซ์กับลูก        
       ดังนั้น พญ.อังคณาระบุว่าพ่อแม่และครูในยุคนี้คงต้องปรับทัศนคติ

 และบทบาทเสียใหม่ เริ่มจาก      
       1. เปลี่ยนทัศนคติของพ่อแม่ก่อนให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่

จำเป็นต้อง ให้ความรู้กับลูกเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ลูกเข้าใจธรรมชาติของ

มนุษย์ในเรื่องเซ็กส์ เพราะหากเราไม่บอกในสิ่งที่ลูกสงสัย ลูกก็คงหา

คำตอบด้วยตัวเองจากเพื่อนและสื่อต่างๆ ซึ่งอาจยิ่งเร้าอารมณ์และเกิด

ความเสี่ยงมากขึ้น โดยอาจเริ่มพูดคุยได้ตั้งแต่ลูกอายุ 10-12 ปี

       2. พูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างง่าย ๆ โดยเริ่มจากอธิบายถึงการ

เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

อารมณ์ความรู้สึก ลูกจึงไม่ควรอยู่กับเพื่อนต่างเพศตามลำพัง เพราะอาจ

ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจมีปัญหาตามมาให้ลูก

แก้อีกมากมาย เช่น การติดเชื้อ การตั้งครรภ์ การพลาดโอกาสในการเรียน       
       3. เปิดโอกาสให้ลูกซักถามสิ่งที่สงสัย และอธิบายในส่วนนั้น เช่น

ทางออกที่เหมาะสมเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ ลูกอาจเล่นกีฬาหรือมีการ

สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นครั้งคราว แต่ไม่จำเป็นต้องอธิบายละเอียด

ในเรื่องที่ลึกเกินไป เช่น เทคนิคการมีเพศสัมพันธ์      
       4. สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพราะเมื่อลูก

รู้สึกว่าตนเป็นที่รักและยอมรับของพ่อแม่แล้ว เขาก็จะเห็นคุณค่าของ

ตนเองและดูแลรักษาตนเอง โดยไม่ต้องไปมีเพศสัมพันธ์กับใครเพื่อ

แลกกับการได้รับความรักและการยอมรับ จากคนๆนั้น
       
       ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ อย่างน้อย ๆ จะช่วยประคับประคอง

เด็กๆ ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความเสี่ยงนี้ได้ดีขึ้น

 ข้อมูลจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

22 พฤษภาคม 2554  

 

โดย ชัยชาววัง

 

กลับไปที่ www.oknation.net