วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รร.สากเหล็กวิทยาจัดไหว้ครู ขอบคุณคนขับรถนักเรียน


เมื่อวันที่  มิถุนายน ๒๕๕๔   นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยาพร้อมคณะครูจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

 

สำหรับพิธีไหว้ครูนั้นเป็นพิธีกรรมที่ปฎิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู การไหว้ครูจึงเป็นการแสดงแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ซึ่งพิธีไหว้ครูจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีของต้นเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกปี

น.ส.วรรณชา นครคำ ประธานนักเรียนและตัวแทนนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน

กล่าวรำลึกและขอบคุณผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน

ในปีนี้ทางโรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้จัดกิจกรรมพิเศษในวันไหว้ครูขึ้นคือ  กิจกรรมรำลึก-ขอบคุณคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับ-ส่งนักเรียนได้แสดงการขอบคุณคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนที่เป็นผู้มีพระคุณ เป็นตัวแทนดูแลเอาใจใส่ระหว่างเดินทางมาโรงเรียน  พา“ลูก”ที่เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองมาส่งต่อให้เป็น “ลูกศิษย์” ของครูที่โรงเรียนได้อบรมสั่งสอนให้มีความรู้ เป็นคนดีของชาติ

ด้านนายสุนทร  เข็มทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยาเปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สอจร.ร่วมกับโรงเรียนสากเหล็กวิทยาจัดกิจกรรม“รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย” พบว่าโรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๑-๖ เดินทางมาเรียนโดยรถรับ-ส่งนักเรียน ๖๕๐ คนในจำนวนนักเรียน ๑,๐๗๑ คน    ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีนักเรียนได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโดยสารรถรับ-ส่งนักเรียนเลย   จึงถือว่าคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนได้ให้ความสำคัญเอาใจใส่นักเรียนที่ใช้บริการ จนได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ดูแลความปลอดภัยแก่ลูกหลานในระหว่างเดินทางมาโรงเรียนทุกวันเป็นอย่างดี  ทางโรงเรียนจึงระลึกและเห็นความสำคัญของคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน จึงได้เพิ่มกิจกรรมรำลึก-ขอบคุณคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนขึ้นในพิธีไหว้ครูปีนี้เป็นปีแรก เพื่อให้นักเรียนได้รำลึก ขอบคุณคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน พร้อมจะเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนกับคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  สามารถจะเปรียบคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนเสมือน “พ่อแม่”หรือ “ครู”ของเด็กนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนได้เลยทีเดียว

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net