วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปรับฐาน ปรับทิศ...เปิดแนวคิดเรื่องบ้านฯ
ในที่สุด การบูรณะบ้านยะมะรัชโช เฟส ๒ ภายใต้วงเงินราว ๔ ล้านบาท
ของ อบจ.สุพรรณบุรี ก็ได้ฤกษ์เบิกบายศรี โดยผู้รับเหมาเริ่มด้วยการถมดิน
ปรับระดับพื้นให้สูงขึ้นกว่าเดิม ผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดในสัญญา
แต่เท่าที่เคยทราบ ก็น่าจะถมสูงขึ้นจากระดับเดิมราว ๑ เมตร
หรือกว่านั้น หรือถ้าไม่ถึง ก็คงใกล้เคียง งานเริ่มมาหลายวันแล้ว
ด้วยความจำกัดของขนาดถนน จึงใช้รถบรรทุกดินได้เพียงรถ ๖ ล้อเท่านั้น
แต่งานก็คืบหน้าไปค่อนข้างเร็ว ประกอบกับเวลานี้ฝนขาดช่วงพอดี
จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในอันส่งผลดีด้วยอีกประการหนึ่ง
ไหนๆ บ้านฯก็มีการ "ปรับฐาน ปรับที่" อย่างที่เห็นแล้ว ผมเลยเห็นว่า
น่าจะถึงเวลาที่จะนำเอา "แนวคิด" ของทั้ง ๓ ฝ่ายหลักที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการบ้านฯ มา "เกลี่ยออกดู" กันให้ชัดๆสักครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อจะได้เห็น "วิสัยทัศน์" และเห็น "วิธีคิด" ของแต่ละฝ่าย
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะไม่แน่ว่าในอนาคต อาจจะไม่มีใครนำมา
ชี้แจงหรือแสดงให้ดูอีก....ก็เป็นได้
(๑) ฝ่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย หลังจากได้รับมอบ
กรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและเงินสดจำนวนเกือบ ๑ ล้านบาท มาจาก
"มูลนิธิพระยาสุนทรสงคราม(ปุย สุวรรณศร)" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว
ก็ไม่ปรากฏว่า ทางโรงพยาบาลฯ ได้ตัดสินใจทำอะไรกับบ้านหลังนี้
และได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป พร้อมกับการร่วงโรยผุพังของตัวบ้าน
จนแทบสิ้นสภาพ กระทั่งในที่สุดได้รับความกรุณาจาก อบจ. สพ.
นำเงินงบประมาณของแผ่นดิน มาบูรณะปรับปรุงให้ในปี ๒๕๕๒
เรื่อยมาจนถึงขณะนี้ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๐ ล้านบาท

แม้จะได้ทำงานเรื่องบ้านฯมาด้วยกันหลายครั้ง แต่ผมยังไม่เคยได้รับทราบ
แนวคิดในการบริหารจัดการบ้านฯ เมื่อบูรณะเสร็จแล้ว ของทางฝ่าย
โรงพยาบาลฯ อย่างเป็นรูปธรรมเลย จะมีก็เพียงเสียงที่พูดผ่านมาทาง
"คณะทำงานฯ" บางคนบ้างในบางโอกาสเท่านั้น
ซึ่งพอสรุปความได้เพียงว่า แนวคิดหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจริงๆยังไม่เห็น
เห็นแต่เพียงว่า คณะทำงานฯบางคนของโรงพยาบาลฯ
อยากให้ใช้บ้านยะมะรัชโช เป็นที่พักฟื้นของคนไข้โรคมะเร็ง
และอยากใช้พื้นที่ของบ้านฯเป็นที่รองรับในเรื่องของการรักษาแบบ
แพทย์แผนไทย อันได้แก่ "การนวด"
พูดง่ายๆ แนวคิดของ "บางคน" ที่ว่านี้ ก็คือ ต้องการใช้บ้านยะมะรัชโช
เป็นสถานที่รองรับงานของโรงพยาบาลฯ ใน ๒ เรื่องใหญ่ๆ
ที่ผมกล่าวมา....นั่นแหละครับ

แต่คงจะเหมาเอาเลยว่า ฝ่ายโรงพยาบาลฯ มีแนวคิดแบบนี้คงจะไม่ได้
คงจะต้องรอการประชุมฯ ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อีกครั้ง เมื่อนั้นแหละครับ
เราจะได้ทราบกันว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช คิดจะทำยังไง
กับบ้านยะมะรัชโช....หลังนี้
(๒) ฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ในฐานะผู้ออกเงินงบประมาณ และรับผิดชอบในการบูรณะปรับปรุงบ้านฯ
จนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ นั้น จนถึงวันนี้ ผมก็ยังไม่ได้ยินว่า ทาง
อบจ. มีแนวคิดหรือมีวิสัยทัศน์ ในการร่วมบริหารจัดการบ้านฯ อย่างไร
แม้จะได้เคยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้รับผิดชอบระดับสูงบางท่านมาบ้าง
แต่ก็เป็นอดีตที่เนิ่นนานมากว่า ๒ ปีแล้ว ซึ่งคงจะถือเป็น "ข้อสรุป"
อะไรไม่ได้ (และผมขออนุญาตจะไม่นำรายละเอียดมากล่าว)
ท้ายสุดเท่าที่ได้รับฟังมาเมื่อเร็วๆนี้ ดูคล้ายๆว่า
เมื่อการบูรณะปรับปรุงบ้านฯเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทาง อบจ. สพ.
จะโอนภาระในเรื่องการบริหารจัดการบ้านฯ คืนกลับไปให้ทางฝ่าย
โรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบและตัดสินใจเอง

ซึ่งนี่ ก็ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกนั่นแหละ และคงจะต้องรอดู รอฟัง
ในการประชุมฯ พร้อมกันในครั้งหน้านี้อีก.....เช่นเดียวกัน
(๓) ฝ่ายภาคีคนรักษ์บ้านยะมะรัชโช

ในฐานะองค์กรภาคประชาชน ที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาด้วยการขันอาสา
ทำหน้าที่เป็น "หมาเฝ้าบ้าน" และดูเหมือนเราจะมี "สถานะ" ที่ชอบธรรม
อยู่เพียงสถานะนี้เท่านั้น.....สถานะอื่นๆไม่มีทั้งสิ้น

แต่ในฐานะประชาชนคนสุพรรณฯธรรมดาคนหนึ่งหรือคณะหนึ่ง
ซึ่งใครๆคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า เราก็มีสิทธิ์ มีเสียงอย่างเต็มที่
ในอันที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านหลังนี้ได้ด้วย
ก็ในฐานะประชาชนเต็มขั้น ที่กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้สิทธิไว้ในมาตรา ๖๖ และ ๖๗
และยังไม่นับสิทธิตามกฏหมายฉบับอื่นๆอีก ซึ่งผมจะไม่เสียเวลานำมากล่าว

แนวคิดและวิสัยทัศน์ของภาคีฯ ผมเคยแสดงไว้หลายครั้ง ทั้งที่นี่
และในทุกเวทีที่มีโอกาสพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการบ้านยะมะรัชโช
ผมจะไม่พูดอะไรจนยืดยาว แต่จะยืนยัน "จุดยืน" ของภาคีฯ อีกครั้งว่า

เราต้องการให้บ้านยะมะรัชโช เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เป็นสถาบันที่บูรณาการความรู้เรื่องเมืองสุพรรณบุรีในทุกมิติ
และสุดท้าย เราต้องการให้บ้านยะมะรัชโชหลังนี้
เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยและของจังหวัดสุพรรณบุรี
ให้สมกับเกียรติยศและคุณูปการอันใหญ่หลวงของเจ้าพระยายมราช
(ปั้น สุขุม) และเครื่อญาติของท่านทุกสายตระกูล ที่ได้กระทำไว้
โดยปรากฏหลักฐานชัดเจน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศนี้แล้ว


และที่พูดมานี้ มิได้พูดอย่างเลื่อนลอย แต่เรามี "แผนแม่บท"
ที่บรรจุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ในอันที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งสัมฤทธิ์ผลตามแนวคิดนี้...อยู่เรียบร้อยแล้ว
ผมใช้เนื้อที่ในวันนี้ค่อนข้างมาก ด้วยหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ทุกท่าน
ทุกฝ่ายที่สนใจตามเรื่องนี้อยู่ ผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครหรือฝ่ายไหน
และขอให้ผู้อ่านทุกท่านใช้วิจารณญาณพิจารณา ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์
ด้วยตัวเอง โดยผมจะยังทำหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการบูรณะบ้านฯ
ให้ท่านทราบต่อไป จนกว่าบ้านฯจะได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ก็ไม่แน่ว่า "ผม" จะยังมีโอกาสได้ทำงานในเรื่อง
การบริหารจัดการบ้านฯ(ด้วยความสมัครใจ) ต่อไปอีกหรือไม่...
เพราะข้อเสียของผมที่แก้ไม่หายอย่างหนึ่ง ก็คือ
ผมประนีประนอมกับความไม่ถูกต้องไม่เป็นครับ !!!

เมื่อนั้น "หมาเฝ้าบ้าน" ตัวนี้ ก็อาจถึงเวลาต้องอับเปหิตัวเอง ไปเป็น
"หมาจรจัด" ตามนิสัยถนัด...อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.....ละครับ !!!
โฮ้ง....โฮ้ง.....โฮ้ง......โดย loongmoo

 

กลับไปที่ www.oknation.net