วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

. = nanotechnology


   นักข่าวยุคใหม่ ไม่เพียงต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนข่าวเท่านั้น หากยังต้องมีความรู้เฉพาะด้าน ที่มีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้นด้วย

   ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์นับเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักนิเทศศาสตร์ในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเลเซอร์ อินเทอร์เนต หุ่นยนต์  จีเอ็มโอ นิติวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

   ๑๐ อันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่โต เช่น ทัชมาฮาล กำแพงเมืองจีนแต่นาโนเทคโนโลยี กลับเป็นสิ่งที่ถุกสร้างเล็กที่สุด จิ๋วที่สุด

    นาโนเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ของการย้ายอะตอมแต่ละอะตอมมาจัดเรียงใหม่

     อะตอมมีขนาดเล็กมากมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐ ~๑๐ sเมตร

 ห รือหนึ่งในพันล้านส่วนของเมตร จุดมหัพภาค (.)หนึ่งจุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ มิลลิเมตรจะมีอะตอมอยู่ภายใน ๑๐ ล้านอะตอม

      นี่คือความมหัศจรรย์ยุคใหม่อย่างแท้จริง นาโนที่จะแทรกซึมในทุกส่วนของชีวิตนาทีนี้

โดย jk

 

กลับไปที่ www.oknation.net