วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

3 กิจกรรมง่าย ๆ ช่วยพัฒนาสมองลูกให้ฉลาด


       เมื่อลูกเข้าสู่ช่วง วัย 1-3 ปี คุณแม่จะเริ่มเห็นแล้วว่าลูกมีพัฒนาการ

ทางด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่ค่อนข้างเด่นชัดขึ้น นั่นเป็น

เพราะเซลล์สมองส่วนนี้พัฒนาขึ้นมาก ยิ่งถ้าได้การกระตุ้นและส่งเสริม

อย่างเพียงพอจะช่วยให้สมองพัฒนา พร้อมจดจำมากขึ้น       
       วันนี้   มีตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆ ช่วยพัฒนาสมองลูกให้ฉลาดทัน

โลกมาฝากกันครับ
       
       เล่านิทานผิด ๆ ถูก ๆ
       
       การอ่านบางช่วงบางตอนของนิทานเล่มโปรดแบบผิดๆ ถูกๆ จะช่วย

กระตุ้นให้สมองของลูกทำงาน และก่อให้เกิดพฤติกรรม เช่น ทักท้วง

"ไม่ใช่แบบนี้นะ" ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้โอกาสนี้ถามกลับว่า "แล้วที่ถูก

มันควรเป็นอย่างไร" เพื่อกระตุ้นให้ลูกใช้ความคิด ฝึกการใช้ภาษา

ฟื้นความทรงจำที่เขาเก็บไว้ในคลังสมองออกมา และเมื่อเขาตอบถูก

ก็อย่าลืมชมลูกเพื่อเสริมแรงบวก เติมเต็มความภาคภูมิใจและความ

เป็นตัวของตัวเองให้ลูกด้วย
       
       อยากรู้จัง...มีอะไรอยู่ในกล่อง 
       
       การส่งเสริมให้ลูกเกิดความอยากรู้อยากเห็น สงสัย และเกิด

ความพยายามในการค้นหาคำตอบจะช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้า

ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด และพฤติกรรม โดยคุณพ่อคุณแม่

อาจจะหาของเล่นแปลกใหม่สักชิ้นใส่ลงไปในกล่อง แล้วชวน

ลูกคุยว่ามีอะไรอยู่ในนี้ อาจจะเขย่าให้ได้ยินเสียงเพื่อกระตุ้น

ความสงสัยใคร่รู้ หรือชวนลูกจับสัมผัส แล้วทายกันดูว่าเป็นอะไร

เท่านี้ก็ช่วยให้สมองลูกตื่นตัวได้แล้ว
       
       แตะสลับ ออกกำลังสมอง
       
       มาชวนลูกเล่นแตะสลับ กระชับความสัมพันธ์ของสมองทั้ง

สองซีกกัน  โดยเริ่มจากยกขาข้างหนึ่งขึ้น ให้เข่าอยู่ในระดับสูงที่สุด

แล้วแกว่งแขนข้างที่ตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้นแตะที่เข่านั้น ในขณะที่

แขนอีกข้างหนึ่งก็เหวี่ยงวาดไปด้านหลัง จากนั้นก็ทำแบบเดิมนี้ล่ะ

แต่เปลี่ยนเป็นขาและแขนอีกข้างหนึ่งแทน ทำสลับไปสลับมา ให้

มือซ้ายแตะเข่าขวา มือขวาแตะเข่าซ้าย อย่างนี้ประมาณ 2-3 นาที
       
       การเคลื่อนไหวร่างกายง่ายๆ นี้ ลูกไม่เพียงได้ออกกำลังกาย

แต่ยังได้บริหารสมอง ฝึกให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาประสานงาน

กันได้อย่างสมดุล กระตุ้นให้สมองทำงานและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น.

 ข้อมูลจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

12 มิถุนายน 2554  

 

โดย ชัยชาววัง

 

กลับไปที่ www.oknation.net