วันที่ อังคาร มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้ว่าฯพิจิตรเร่งเชิญชวนประชาชนใช้เลือกตั้ง สส. ตั้งเป้าเกิน ๘๐ %


เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตรแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอวังทรายพูน  ที่หอประชุมอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ซึ่งการอบรมสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตรมีหัวข้อดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๒.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

๓.โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๔.การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม  

๕.โครงการพ่อพระแม่พระอุปถัมภ์

๖.การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การจัดอบรมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ให้เกินกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์และยังได้มีการประกาศสัตยาบัน ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้นายอำนวย พานทอง นายอำเภอวังทรายพูนได้จัดโครงการวังทรายพูนโปร่งใส ศูนย์รวมใจ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง พร้อมเพรียงไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งอำเภอวังทรายพูนได้จัดทีมวิทยากรออกไปให้ความรู้และเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยกำหนดเป็นเวทีประชุมจำนวน ๑๕ ครั้ง ดำเนินการเสร็จไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายนที่ผ่านมา

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net