วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ต้นทุน............แห่งความสำเร็จ


เมื่อเรานึกถึงคำว่า "ต้นทุน" ทำให้บางคนมองและนึกไปถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารจัดการก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเรานึกถึงทุน การลงทุน เราก็จะนึกถึงผลตอบแทน หรือจุดคุ้มทุนซึ่งเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ดังที่กล่าวตั้งแต่ต้น  ซึ่งถ้ารู้ไว้บ้างก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นเรื่องของเงินๆทองๆ  ซึ่งก็มีความจำเป็นและสำคัญกับชีวิตไม่น้อย

ยังมีต้นทุนอีกอย่างหนึ่งที่บางครั้งอาจไม่ต้องใช้เงินทองเป็นจำนวนมากหรือถึงมีเงินทองจำนวนมากก็ไม่อาจใช้เป็นต้นทุนในสิ่งนี้ได้  นั้นคือต้นทุนแห่งความสำเร็จ  ความสำเร็จในที่นี้อาจมองได้หลายอย่างแล้วแต่มุมมอง  ประสบการณ์ และความต้องการของแต่ละคน  แต่มันจะมาจบอยู่ตรงที่ว่า " ความสำเร็จ"   ความสำเร็จที่ว่านี้อาจเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงาน  ความสำเร็จในการทำสิ่งที่รัก ที่ชอบ  ที่ต้องการหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในการใช้ชีวิตร่วมกัน  หรือย่างอื่น

ความสำเร็จแต่ละอย่างอาจจะได้มายากบ้างง่ายบ้าง  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้  ถ้าเป้าหมายไม่สูงเกินไปก็อาจได้มาโดยไม่ยาก  แต่ถ้าเป้าหมายที่เราตั้งไว้สูงเกินไปก็อาจไม่ง่ายที่จะไปถึงเป้าหมาย

เมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อคือทำอย่างไรจะไปให้ถึงเป้าหมาย  ซึ่งบางครั้งอาจไม่ต้องใช้ทรัพย์สิ้นเงินทองมาก  แต่ต้องใช้อย่างอื่นเป็นต้นทุนซึ่งก็คือ  ความตั้งใจ การเรียนรู้ ความมานะ  พากเพียรพยายาม ความอดทน และหลายสิ่งหลายอย่าง จนนำไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายคือ "ความสำเร็จ"

โดย อาจหาญ

 

กลับไปที่ www.oknation.net