วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๙ ก.ค.เลือกตั้งนายกอีกครั้งที่วังทรายพูน


เหลือเวลาอีก ๓๖ ชั่วโมงที่ชาววังทรายพูนในพื้นที่ อบต.วังทรายพูน จะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.วังทรายพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ในการเลือกตั้งนายก อบต.วังทรายพูนครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน ๒ คน คือ

หมายเลข ๑  นางสาวพัฒนา   ผะอบเหล็ก          หมายเลข ๒  นายบัญชา  เตชะมณีสถิตย์

สำหรับ อบต.วังทรายพูนมีทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน มีประชากร ๕,๙๕๘ คน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔,๖๖๗ คน

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net