วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เงินบริจาครวมพลังคนไทยฟื้นฟูภาคใต้ใช้หมดแล้ว


โครงการรวมพลังคนไทย ฟื้นฟูภาคใต้  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว

จากที่ได้เริ่มโครงการเมื่อเมษายนและเดินทางไปปิดโครงการเมื่อ 12-14 มิถุนายน 54

ก่อนอื่นไปดูเรื่องราวที่ได้เคยลงไว้เมื่อ 26 พ.ค.ก่อนนะครับ

http://www.oknation.net/blog/Pairoch/2011/05/26/entry-1

          จากความเดิมที่แล้วได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนช่วยกันนำสิ่งของ

บริจาคส่งไปช่วยผู้ได้รับภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและยังบริจาคเงินจำนวน

500,000 บาทสมทบกับเงินบริจาคผ่านบ/ช บมจ.เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น เพื่อผู้ประสบภัย

รวมยอดเงินทั้งสิ้น 630,766.99 บาท ตั้งเป็นกองกลาง (ผู้บริจาค บจก.ไทเกอร์ฯ 100,000 บาท ,

มูลนิธิซิเมนต์ไทย 200,000 บาท , บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม 200,000 บาท , เงินในบัญชีรับบริ

จาค 130,766.99 บาท)

          ทีมงานได้ดำเนินการตามเป้าหมายจากมติที่ประชุม โดยได้สอบถามความต้องการและ

ปัญหาของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง จึงได้วางแผนจัดสรรเงินให้กับ

- โรงเรียนวัดอินทราวาส  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี

- โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช

- กลุ่มเกษตรกรตำบลแหลม  อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์พริก

ได้ตั้งเบิกเงินมาเพื่อดำเนินการจำนวน  630,700 บาท  โดยลำดับดังนี้

* ส่งเงินให้ร.ร.วัดอินทราวาส เพื่อซื้อหนังสือเรียนระดับอนุบาล 1- ป.6        100,000   บาท

   ซื้อสีทาอาคารเรียน ซื้อเครื่องครัวเพื่อโรงอาหาร

* ส่งเงินให้ร.ร.วัดอินทราวาส เพื่อค่าอาหารนักศึกษา-ชาวบ้าน                     20,000   บาท

   ที่ช่วยโรงเรียนฟื้นฟูและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 ( 2 รายการนี้เป็นกรณีเร่งด่วน)

จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อทดแทนและอื่นๆ

-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer              2 ชุด                                            28,600   บาท

-คอมพิวเตอร์พร้อม UPS                8 ชุด                                            98,880   บาท

-โทรทัศน์ LG 29 นิ้ว                    11 เครื่อง                                        52,250   บาท

-เครื่องเล่น DVD  AJ                    11 เครื่อง                                        13,200   บาท

-พัดลมตั้งพื้น HATARI 16 นิ้ว         10 ตัว                                             7,200   บาท

-ม้านั่งเอนกประสงค์                       2 ชุด                                           15,000   บาท

-ซ่อมแซมโรงอาหารร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต                                           93,350   บาท

-ซ่อมแซมและซื้อโต๊ะ-ม้านั่งโรงอาหารร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต                    36,000   บาท

-เทคอนกรีตปรับปรุงพื้นสนามร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต                                49,500   บาท

-ปรับปรุงระบบประปาร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต                                           16,300   บาท

-ทาสีภายในและนอกอาคารเรียนร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต                            28,390   บาท

-โครงการอาหารกลางวันร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต                                       14,430   บาท

-มอบเงินให้นายก อบต.แหลม อ.หัวไทร เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์พริก                   40,000   บาท

-ซ่อมระบบทางไกลดาวเทียมและโครงการอาหารกลางวันร.ร.วัดอินฯ            17,600   บาท

                                        รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น                                     630,700   บาท

     นอกจากนี้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท นำนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไป

สมทบกับ มรภ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งนำโดยอ.แอร์ เมธาวดี ช่วยกันเก็บกวาดซากปรักหักพังจนเรียบ

ร้อยแล้วจึงลงมือซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบไฟฟ้า เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียนวัด

อินทราวาส ซึ่งทาง บมจ.พฤกษาฯตั้งงบบริจาคฟื้นฟูโรงเรียนนี้ไว้รวม 3 แสนบาท

     ยังมี บจก.ตราเพชร บริจาคแท้งค์น้ำขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร จำนวน 10 แท้งค์ เพื่อใช้เก็บ

น้ำดื่มมอบให้ทั้ง 2 โรงเรียนและโรงเรียนบ้านไทรงาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

     ท้ายโครงการ บมจ.กสท.โทรคมนาคม (CAT) โดยคุณธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโทรศัพท์ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ได้เดินทางจากกรุงเทพ

ไปมอบชุดหนังสือ วัสดุเครื่องใช้และโทรทัศน์พร้อมชุดรับสัญญาณดาวเทียมรวมค่า 3 แสนบาท

ให้กับโรงเรียนวัดอินทราวาส โดยได้ส่งพนักงานจิตอาสาล่วงหน้ามาก่อน 2 วัน เพื่อประกอบตู้

ชั้นวางและจัดหนังสือให้เข้าที่เข้าทางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและยังมอบกระเป๋านักเรียน

สมุด ดินสอ ปากกาให้กับนักเรียนทุกคน  หลังจากมอบสิ่งของเป็นที่เรียบร้อยได้เลี้ยงอาหาร

กลางวันก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ร่วมงานทุกคนอีกด้วย..ใจดี

จริงๆบ่ายแก่ๆคณะ CAT จึงเดินทางกลับ ส่วนทีมงาน NBC เดินทางกลับกทม.โดยออกมาจาก

โรงเรียนก่อนเล็กน้อย 

ไปดูภาพโรงเรียนที่ได้รับการฟื้นฟูกันครับ

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต

มูลนิธิซิเมนต์ไทยรับป็นเจ้าภาพซ่อมใหญ่

ภายในโรงอาหารที่ซ่อมแซมแล้ว

หลังแท่นธงชาติน้องวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีฯช่วยวาดลงสี..สวยเชียว

อาคารเรียนเด็กน้อย

โต๊ะ-เก้าอี้เรียนทำจากกล่องนม บจก.อำพลฟูดส์ฯจัดให้

ฝีมือน้องวิทยาลัยพยาบาล น้องไปขอผู้ใหญ่ในจังหวัดมามอบให้โรงเรียน

อุปกรณ์ทั้งหมดนี่แหละครับที่มาจากเงินบริจาค

ทีมงาน NBC เป็นตัวแทนมอบสิ่งของให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต

น้องๆร่วมพิธีรับมอบ

คณะครูและผู้ปกครองก็ร่วมพิธีด้วย

ขอบคุณครับ..ผมได้ของใหม่แล้ว

ช่วยกันกระจายสิ่งของไปในที่ต่างๆด้วยรอยยิ้ม

ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

เสร็จแล้วมากินข้าวเลี้ยงฉลองของใหม่กันหน่อย..เป็นพิเศษเลยนะเนี่ย

วันรุ่งขึ้น ณ โรงเรียนวัดอินทราวาส พี่จาก CAT มาแต่เช้าเลย

ผลงานของน้องนักศึกษา ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

นี่ก็ บจก.อำพลฟูดส์จัดให้

บอร์ดใหม่ห้องสะอาดจากผลงานของน้องนักศึกษา

เศษซากความเสียหายที่กองรวมไว้ก่อนขนไปทิ้ง

นี่ไง!!ตู้ใส่หนังสือที่ห้องผมครับ

หนังสือน่าอ่าน..ใหม่ๆทั้งนั้น

ขมักเขม้นในการหาความรู้จากห้องสมุดใหม่

คุณธันวดี CAT ลงนั่งสอบถามสารทุกข์สุกดิบจากนักเรียนที่ได้โดนภัยน้ำท่วม

นี่ก็เป็นอีก 1 ชุดสำหรับโรงเรียนวัดอินทราวาส

ผอ.โรงเรียนวัดอินทราวาสกล่าวต้อนรับคณะผู้ใจดีทั้งหลาย

ผู้บริหารจาก CAT และรองผอ.เขตการศึกษาพื้นที่ 2 เดินทางมาร่วมด้วย

ถ่ายภาพร่วมกัน

คุณธันวดีมอบหนังสือและตกแต่งห้องสมุดอย่างเป็นทางการ

ไชโย..เรามีแต่สิ่งใหม่ๆ

ถ่ายภาพป้ายโครงการรวมพลังคนไทย ฟื้นฟูภาคใต้ด้วย

CAT ผู้ใจดีมอบของให้น้องทุกคน

หนูจะสู้ให้สำเร็จการศึกษาสูงๆเลย

 

สุดท้ายขอขอบคุณสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยที่ได้ส่งทีมข่าวเคเบิลท้องถิ่นจากกระบี่

ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยและขอบคุณน้องวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรม

ราชที่ได้เข้าร่วมฟื้นฟูโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาตจนเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณ NML บริษัทใน

เครือเนชั่นกรุ๊ปที่กรุณาขนแท้งค์น้ำส่งไปให้ทั้ง 3 โรงเรียน

       เป็นอันปิดโครงการรวมพลังคนไทย ฟื้นฟูภาคใต้ ด้วยรอยยิ้มจากเด็กๆด้วยความเป็นสุข

ที่ได้รับสิ่งดีๆจากผู้บริจาคทุกองค์กรทั้งภาครัฐ-เอกชนและประชาชนทุกท่าน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

หากที่แห่งใดมีความเดือดร้อนจากภัยพิบัติเราคงได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ต่อไป

 ขอได้รับการขอบพระคุณจากใจจริง

ทีมงานรายการระวังภัย

ทีมงานโอเคเนชั่น

ทีมงานกลยุทธ์ สื่อสารองค์กรและCSR

เนชั่นแชนแนล

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย กวิน

 

กลับไปที่ www.oknation.net