วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบต.วังทรายพูน ห่างกัน ๑๐๘ คะแนน


ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน กรณีครบวาระ  สรุปผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นครบ ๑๐๐ % เมื่อเวลา ๑๘.๕๕ น. ดังนี้

หมายเลข ๑  นางสาวพัฒนา  ผะอบเหล็ก            ได้  ๑,๖๗๓  คะแนน

หมายเลข ๒ นายบัญชา        เตชะมณีสถิตย์       ได้ ๑,๕๖๕ คะแนน

บัตรเสียจำนวน  ๘๙  บัตร     บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ๒๐  บัตร

สรุปนางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก ได้คะแนนสูงกว่า ๑๐๘ คะแนน

สำหรับการเลือกตั้งนายก อบต.วังทรายพูนในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน ๓,๓๔๗ คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๔,๖๖๗ คน

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net