วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สรุปผลเลือกตั้ง อบจ.มหาสารคาม อย่างไม่เป็นทางการ


สรุปภาพรวม (อย่างไม่เป็นทางการ) เลือกตั้ง นายก อบจ.มหาสารคาม นับจบแล้วทั้ง 13 อำเภอ คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ คมคาย อุดรพิมพ์ เบอร์ 4 ได้ 206,080 คะแนน ชนาวีร์  เจริญศิริ เบอร์ 1 ได้ 183,208 คมคาย ชนะห่าง 22,872 คะแนน

 

แยกรายอำเภอ

 1.อำเภอเมือง

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   23029 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 34,713 คะแนน

ห่าง 11,601  คะแนน

 

2.อำเภอเชียงยืน

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้  12,132 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 14,793 คะแนน

ห่าง 2,661  คะแนน

 

3.อำเภอกันทรวิชัย

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   13,490 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 20,168 คะแนน

ห่าง 6,678  คะแนน

 

 4.อำเภอชื่นชม

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   4,078 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 6,517 คะแนน

ห่าง 2,439 คะแนน

 

5.อำเภอกุดรัง

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้  7,279 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 8,536 คะแนน

ห่าง 1,257  คะแนน

 

 

 

6.อำเภอโกสุมพิสัย

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   26,564 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 27,538 คะแนน

ห่าง 974  คะแนน

 

7.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   15,738 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 18,918 คะแนน

ห่าง 3,180  คะแนน

 

8.อำเภอวาปีปทุม

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   20,720 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 23,174 คะแนน

ห่าง 2,454  คะแนน

 

9.อำเภอยางสีสุราช

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   6,900 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 6,770 คะแนน

ห่าง 130  คะแนน

 

10.อำเภอนาเชือก

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   15,154 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 9,414 คะแนน

ห่าง 5,740  คะแนน

 

11.อำเภอบรบือ

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   22,566  คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 22,435 คะแนน

ห่าง 131  คะแนน

 

 

 

12.อำเภอนาดูน

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   8,072 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 7,779 คะแนน

ห่าง 293  คะแนน

 

13.อำเภอแกดำ

เบอร์ 1 ชนาวีร์  เจริญศิริ ได้   7,486 คะแนน 

เบอร์ 4 คมคาย อุดรพิมพ์ ได้ 5,325 คะแนน

ห่าง 2,161  คะแนน

 

 

 

โดย ก่ำกาดำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net