วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏยศัพท์ ว่าด้วย จีบ  จีบ


จีบ คือการหงายมือออกมาข้างหน้าแล้วเอา

นิ้วหัวแม่มือมาจรดข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วทั้งสอง

เหยียดตึง ส่วนนิ้วทั้งสามที่เหลือให้เหยียดตึง

แล้วกรีดนิ้วออกไปเป็นรูปพัด  การจีบมือต้องหัก

ข้อมือเข้าหาลำแขนให้มากที่สุด


๑.จีบหงาย เป็นการจีบโดยหงายท้องแขนและ

ฝ่ามือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบน แล้วหักข้อมือ

เข้าหาลำแขน

          


         ๒.จีบคว่ำ  เป็นการจีบโดยคว่ำท้องแขนและ

ฝ่ามือลง  ให้ปลายนิ้วชี้ลงข้างล่างแล้วหัก

ข้อมือลง                                                                       

      ๓.จีบหลัง เป็นการจีบโดยเหยียดแขนให้ตึง   ส่ง

แขนไปข้างหลังของลำตัว  แล้วพลิกลำแขน

ส่วนล่างหงายขึ้นให้ปลายนิ้วที่จีบชี้ขึ้นข้างบน 

หักข้อมือเข้าหาลำแขน                                                      

       ๔. จีบปรกข้าง   เป็นการจีบโดยหงายท้องแขน

และฝ่ามือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบน  แล้ว

ยกลำแขน หักข้อศอกขึ้น   หันปลายจีบเข้าหา

ศีรษะให้ปลายนิ้วมืออยู่ระดับแง่ศีรษะ หักข้อมือ

เข้าหาลำแขน

                                          

         ๕.จีบปรกหน้า เป็นการจีบโดยหงายท้องแขน

และฝ่ามือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบน แล้วยก

ลำแขนขึ้น หักข้อศอกให้ปลายนิ้วจีบหันเข้าหา

 ใบหน้า จีบอยู่ระดับหน้า     

                                                  โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net