วันที่ พุธ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มันมาอีกแล้ว!!! โพลเจ้าเก่า หากรัฐบาลทุจจริตคนไทยรับได้ คุณกำลังชี้นำอะไรหรือ???


เอแบคโพลล์ ระบุ คนไทยส่วนใหญ่รับได้หากรัฐบาลทุจริตแล้วทำให้ชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี-พร้อมแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด

ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ ในการสร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง โดยได้สำรวจกรณีตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,559 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.4 จะแจ้งความเอาผิดถ้าพบเห็นแกนนำชุมชนของตนทุจริตคอรัปชั่น รองลงมาร้อยละ 72.9 จะแจ้งความเอาผิดข้าราชการทุจริต และร้อยละ 72.2 จะแจ้งความเอาผิดนักการเมืองทุจริต

เมื่อจำแนกกลุ่มผู้ตอบตามลักษณะเฉพาะตัว พบว่า ชายใหญ่ร้อยละ 63.4 และหญิงร้อยละ 65.4 ของทุกเพศ ทุกวัย ระดับรายได้ ทุกสาขาอาชีพ และการศึกษา ต่างยอมรับได้ หากรัฐบาลทุจริตแล้วทำให้ชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ตนเองได้รับประโยชน์ด้วย

ที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 71.0 ของกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และร้อยละ 70.5 ของผู้มีอายุ 20-29 ปี ต่างยอมรับได้ ถ้ารัฐบาลทุจริตแล้วเด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์ด้วย และเมื่อจำแนกตามอาชีพ พบว่าน่าเป็นห่วงมากขึ้น เมื่อกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 72.3 ยอมรับได้ ถ้ารัฐบาลทุจริตแล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ตนเองได้รับประโยชน์ด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดของ "กลุ่มต่อต้านคอรัปชั่นในทุกกรณี" ยอมรับไม่ได้ แม้รัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นแล้วทำให้ชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยร้อยละ 87.5 ต้องการให้เพิ่มโทษยึดทรัพย์นักการเมือง ข้าราชการ และเครือญาติที่รู้เห็นเป็นใจทุจริตคอรัปชั่น รองลงมาร้อยละ 87.0 ให้ลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับ


Source : www.posttoday.com

โดย ก่ำกาดำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net