วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จี้!สภาทนายฯร้องศาลปกครองเลิกโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง


ชาวบ้าน 'ตาปี-พุมดวง' จี้สภาทนายความ เร่งร้องศาลปกครองเลิกโครงการพัฒนาลุ่มน้ำถอนพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินโครงการตาปี-   พุมดวง เกรงร้องหลัง 25 กรกฎาฯ เกิน 90 วันหมดสิทธิค้านคำสั่งทางปกครอง
คณะทำงานกองบรรณาธิการสื่อภาคใต้

นายประภาส สมลักษณ์ (คนขวา) กับนางจรรยา สดวิลัย 2 ชาวบ้านเคือข่ายพิทักษ์ลุ่มน้ำตาปี-พุม ดวง สำรวจพื้นที่หัวงานของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง ที่บ้านมิด หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีสังเกตได้ว่า 2 ข้างคลองพุมดวงมีความอุดมสมบูรณ์ มีชาวบ้านเลี้ยงปลากระชังจำนวนมาก

นายประภาส สมลักษณ์ คณะทำงานเครือข่ายพิทักษ์ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 นายเเฉลียว ภิญญานิล นายศักนรินทร์ คชาอนันต์ และนายอัครเดช ขนุนนิล ในฐานะตัวแทนเครือข่ายฯ ได้เดินทางไปยังสภาทนายความ ที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกับนำเอกสารและให้ข้อมูลโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง ไปมอบให้กับสภาทนายความเตรียมการฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งยกเลิกโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง ของกรมชลประทาน โดยก่อนหน้านี้ทางกลุ่มชาวบ้านได้มอบเอกสารหลักฐานต่อสภาทนายความมาแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553

นายประภาส  เปิดเผยอีกว่า จากการหารือกับสภาทนายความ ทางสภาทนายความแจ้งว่า จะยื่นฟ้องกรมชลประทานในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ซึ่งทางเครือข่ายฯ มีความกังวลว่า การยื่นฟ้องในวันดังกล่าวค่อนข้างกระชั้นชิด เพราะการคัดค้านคำสั่งทางปกครองจะต้องดำเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าเคย ตำบลหนองไทร อำเภอท่าฉาง ตำบลลีเล็ด ตำบลศรีวิชัย ตำบลมะลวน ตำบลหัวเตย ตำบลท่าข้ามตำบลพุนพิน ตำบลน้ำรอบ ตำบลหนองไทร ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน และตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 และจะสิ้นสุดระยะเวลาคัดค้านคำสั่งทางปกครอง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554

นายเเฉลียว ภิญญานิล คณะทำงานเครือข่ายพิทักษ์ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง เปิดเผยว่า ต่อมา วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 นายศักนรินทร์ คชาอนันต์ ได้เดินทางไปที่สภาทนายความอีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง และเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเร่งให้ทนายความของสภาทนายความ เตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อยื่นฟ้องศาลปกครองให้เร็วที่สุดตอนนี้ทางชาวบ้านกำลังรอการติดต่อจากสภาทนายความว่า จะยื่นฟ้องเมื่อไหร่

นายเฉลียว เปิดเผยต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ กลุ่มชาวบ้านได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม2553 ต่อมา ทนายความจากสภาทนายความได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 โดยชาวบ้านได้มอบเอกสารที่เกี่ยวข้บโครงการฯ ให้กับสภาทนายความ ผ่านทนายความที่ลงมาตรวจสอบข้อมูล แต่ไม่มีความคืบหน้า จนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2554 พวกตนต้องเดินทางไปติดตามเรื่องที่สภาทนายความอีกครั้ง

นายวีระะ ชมพันธุ์ ทนายความจากฝ่ายสำนักงานสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ เปิดเผยว่า ตอนนี้ทีมทนายความกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมคดี คาดว่าจะสามารถยื่นฟ้องได้ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 นี้ สามารถยื่นฟ้องให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้กรมชลประทาน ยกเลิกโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง เนื่องจากเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน


โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net