วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สสม.ทำวีดีทัศน์ รณรงค์ อิสลามกับการลดโลกร้อน


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โครงการสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมูลลิมไทย จัดทำวีดีทัศน์  อิสลามกับการลดโลกร้อน  เพื่อ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รณรงค์ ให้ พี่น้องมุสลิม หันมาสนใจ กับภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิกฤติ สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อ ประชากรทั้งโลก  จึงเป็นประเด็นสำคัญ ที่เราทุกคนควร ตระหนัก ให้มาก