วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏยศัพท์ ว่าด้วย ยกเท้า


 

                           ยกเท้า                            

 

ยกเท้า มีอยู่ วิธี วิธีที่ ยกเท้าไว้ข้างหน้า วิธีที่ ยกเท้าไว้

 

ข้างตัว

 

 

๑. ท่า ยกเท้าซ้าย  (ไว้ข้างหน้า)                                                                                                                                                                                           

 ตัวนาง วางเท้าทั้งสองให้เสมอกัน  แล้วถ่ายน้ำหนักตัวให้มา

รวมกันอยู่ที่ขาข้างขวา ส่วนเท้าซ้ายนั้นคงให้ล้ำไปข้างหน้า

เลยเท้าขวาขึ้นไปเล็กน้อย แล้วย่อลงและยกเท้าซ้ายขึ้นไว้ข้าง

หน้า เมื่อยกเท้าขึ้นมาต้องให้หน้าขาได้ระดับเป็นเส้นตรง 

หนีบน่องเข้ามา การยกเท้าต้องอยู่ในลักษณะย่อจึงจะยืน

อยู่ 

ตัวพระ วางเท้าทั้งสองให้เสมอกัน แล้วถ่ายน้ำหนักตัวให้มา

รวมกันอยู่ที่ขาข้างขวา ส่วนเท้าซ้ายนั้นคงให้ล้ำไปข้างหน้า

เลยเท้าขวาขึ้นไปเล็กน้อย เท้าขวาเบนปลายเท้าไปทางขวามือ

พอสมควร ย่อลงและยกเท้าซ้ายขึ้นไว้ข้างหน้า เมื่อยกเท้าขึ้น

มาต้องให้หน้าขาได้ระดับเป็นเส้นตรง และแบะปลายเข่าออก

ปลายเท้าให้ชี้ไปทางซ้ายมือ ส่วนส้นเท้าอย่าให้ตรงกับสัน

หน้าแข้งข้างขวา หักข้อเท้าขึ้นให้นิ้วเท้าทั้ง 5 ตึงให้นิ้วหัวแม่

เท้าตรงกับสันหน้าแข้ง ส่วนฝ่าเท้าตรง  การยกเท้านี้จะต้องอยู่

ในลักษณะย่อจึงจะยืนอยู่

 

๒. ท่า ยกเท้าซ้าย (ไว้ข้างตัว)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ตัวนาง วางเท้าทั้งสองให้เสมอกัน แล้วถ่ายน้ำหนักตัวให้มา

รวมกันอยู่ที่ขาข้างขวา ส่วนเท้าซ้ายนั้นคงให้ล้ำไปข้างหน้า

เลยเท้าขวาขึ้นไปเล็กน้อย แล้วย่อลงและยกเท้าซ้ายขึ้นใช้วิธี

 “เดี่ยว”  แทน  คือ ใช้ส้นเท้าจรดขาอีกข้างหนึ่งไม่สูงมาก

นัก แบะปลายเข่าเหมือนตัวพระ หักข้อเท้าขึ้นให้นิ้วเท้าทั้ง

5 ตึง  

ตัวพระ วางเท้าทั้งสองให้เสมอกัน แล้วถ่ายน้ำหนักตัวให้มา

 

รวมกันอยู่ที่ขาข้างขวา เท้าทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกัน  ปลาย

เท้าทั้งสองต่างก็เบนออกไปคนละทางแต่พอสมควร แล้วจึง

ย่อลงยกเท้าซ้ายขึ้นมาไว้ข้างๆตัวให้ได้มุมฉากกับลำตัวให้

หน้าขาได้ระดับเป็นเส้นตรง หนีบน่องเข้ามาเล็กน้อย  ปลาย

เท้าชี้ไปข้างๆตัว แล้วหักข้อเท้าขึ้นมา นิ้วทั้ง 5 นิ้วต้องตึง  ให้

นิ้วหัวแม่เท้าตรงกับสันหน้าแข้ง ส่วนฝ่าเท้านั้นต้องตรงไม่บิด

เบี้ยวหรือตะแคง การยกเท้านี้ต้องอยู่ในลักษณะย่อ                    


 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net