วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง


 

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" เบื้องซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมบัญชีกลาง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๒๐ ปี กรมบัญชีกลาง ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" โดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

โดย เงินตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net