วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔(เหรียญคิวโปรนิกเกิล)เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔(เหรียญเงินขัดเงา)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔(เหรียญทองคำขัดเงา)


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวม ๓ ชนิดราคา
1. เหรียญกษาปณ์ทองคำขัดเงา  ชนิดราคา 16000 บาท ราคาจำหน่าย 30,000 บาท
2. เหรียญกษาปณ์เงินขัดเงา      ชนิดราคา     800 บาท ราคาจำหน่าย   1,600 บาท
3. เหรียญกษาปณ์คิวโปรนิกเกิล ชนิดราคา       50 บาท ราคาจ่ายแลก        50 บาท

เหรียญที่ระลึก รวม ๔ ชนิด
๑. เหรียญทองคำขัดเงา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๒๔๐ กรัม
    ราคาจำหน่าย ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ส่วนผสมทองคำร้อยละ ๙๙)
๒. เหรียญทองคำธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๑๐ กรัม
    ราคาจำหน่าย ๒๐,๐๐๐ บาท (ส่วนผสมทองคำร้อยละ ๙๖.๕)
๓. เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๑๕ กรัม
    ราคาจำหน่าย ๑,๕๐๐ บาท (ส่วนผสมเงินร้อยละ ๙๕)
๔. เหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๑๓ กรัม
    ราคาจำหน่าย ๑๐๐ บาท (ส่วนผสมทองแดงร้อยละ ๙๕)

สถานที่รับจอง
ส่วนกลางเปิดรับจอง ๔ หน่วย

๑. สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
๒. สำนักบริหารเงินตรา (ใกล้วัดชนะสงคราม) ถ.จักรพงษ์ กรุงเทพฯ
๓. สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ
๔. สำนักกษาปณ์  ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ส่วนภูมิภาค
๑. ศาลาธนารักษ์ ๑  ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๒. ศาลาธนารักษ์ ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สงขลา
๓. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ๗๕ พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จองผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์
รับจองผ่านระบบ e-Catalog (ยกเว้นเหรียญชนิดทองคำ) บนเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่
http://www.treasury.go.th  แล้วคลิกที่        หรือโดยตรงที่
http://ecatalog.treasury.go.th

รับจองผ่านธนาคาร
๑. บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด  ทุกสาขาทั่วประเทศ
๒. ธนาคารออมสิน  ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดรับจอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

การรับชำระค่าจอง
เหรียญที่ระลึก
๑. เงินสด
๒. แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายบัญชี “เหรียญที่ระลึก ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (กรมธนารักษ์)”
๓. บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KTC (เฉพาะส่วนกลาง)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
๑. เงินสด
๒. แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายบัญชี
“กรมธนารักษ์เพื่อการจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”

การจ่ายเหรียญ
กำหนดจ่ายเหรียญฯ ให้แก่ผู้สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ณ สถานที่สั่งจอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โทร 0 2226 0251 – 9 ต่อ 3101 – 3106
• สำนักการคลัง กรมธนารักษ์  โทร 0 2278 5446
• สำนักบริหารเงินตรา  โทร 0 2282 4109
• สำนักกษาปณ์  โทร 0 2901 4901 – 44 ต่อ 3306
• ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง โทร 0 2278 5641

โดย เงินตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net