วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏยศัพท์ ว่าด้วย ก้าวเท้า


 

                                                                                                          

 

 

                            ก้าวเท้า  

 

                                                                                                                                            

       ก้าวเท้า    คือ การก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งลง 

 

      โดยน้ำหนักตัวจะ ต้องโน้มหนักไปข้างหน้า 

 

      เท้าหลังเปิดส้นเท้าย่อเข่าให้พอดูงาม    

 

      จะแตกต่างระหว่างพระกับนางตรงเหลี่ยม  

       

 

      ถ้าเป็นพระเหลี่ยมจะกว้าง     ถ้าเป็นนาง

 

      เหลี่ยมจะแคบ แบ่งออกได้ดังนี้  

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 ๑. ท่าก้าวหน้า   เป็นการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไป   

 

  ข้างหน้า   โดยยกเท้าขึ้นวางส้นเท้าลงแล้วจึงเหยียบให้

 

เต็มฝ่าเท้าลงกับพื้น   เบนปลายเท้าข้างที่ก้าวออกไปด้าน

 

ข้างกะให้ส้นเท้าที่วางลงนั้นอยู่ตรงกับหัวแม่เท้าที่อยู่

 

 ข้างหลัง  น้ำหนักตัวจะต้องอยู่เท้าหน้า  เปิดส้นเท้าหลัง 

 

   ตัวพระเหลี่ยม เข่ากว้าง    ตัวนางไม่ต้องกันเข่า            

 

                                                                                                                                          

 

 

๒. ท่าก้าวข้าง  ตัวพระก้าวเท้าลักษณะคล้ายก้าวหน้า   

 

  แตกต่างกันตรงที่ต้องก้าวเท้าเฉียงออกด้านข้างลำดัว

 

มากๆ     ฝ่าเท้าวางเป็นเส้นตรงกับหัวแม่เท้าหลัง   ส่วน

 

ตัวนางจะหลบเข่าหันหัวเข่าเข้าไปใกล้น่องของเท้า

 

ข้างที่ยืน  พร้อมกับย่อเข่าลงมากๆ   เปิดส้นเท้าหลัง                                                        

                                                                                                                               

 

 ๓.ท่า ก้าวไขว้   เป็นการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งลง  ถ้าก้าว

 

ไขว้เท้าซ้าย   หลักการก้าวเท้าให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า

 

น้ำหนักตัวจะต้องโน้มหนักไปข้างหน้าย่อเข่า

 

ให้ดูพองาม         เปิดส้นเท้าหลังเหมือนก้าวหน้า                                                                                                                                                    


 

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net