วันที่ พุธ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับภูมิภาค


หลังจากผ่านช่วงเลือกตั้งที่หนักเอาการ

ก็มาถึงช่วงที่"ต้องหนัก"เพิ่ม

คือ

การเรียนรู้เพิ่มเติม หาสิ่งดีๆมาเติมสมอง

การเข้ารับการอบรมแบบมาราธอน ๕ วัน

จัดขึ้นที่

โรงแรมเจริญธานี จังหวัดอุดรธานี

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๔

ที่ผ่านมา

โดย

ผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

นายกฤช เอื้อวงศ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิธิเปิดโดยประธาน กกต.

นายอภิชาติ สุขัคคานนท์

เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมจากตัวแทนพรรคการเมือง

 ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. นักการเมืองท้องถิ่น

สื่อมวลชน

และตัวแทนภาครัฐใน ๒๐ จังหวัดในภาคอีสาน

โดย กกต.จังหวัดเป็นคนคัดสรร

จังหวัดละ ๔ คน

ได้เสริมความรู้ด้าน

การเมืองการปกครองและการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง

ภาคประชาสังคมกับการตรวจสอบ

การเสริมสร้างจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย

มาตรฐานทางการเมืองกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

คอรัปชั่นกับปัญหาการเมืองไทย

ภาวะผู้นำ

ผู้นำทางการเมืองไทยที่ควรเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน

การเมืองโฉมใหม่กับการยุติปัญหาการแบ่งผ่ายในสังคมไทย

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

โดยมีวิทยากร

เช่น

พระรักเกียรติ

นายวรวิทย์ สุขบุญ จาก สำนักงาน ปปช.

นางสุณีย์ เหลืองวิจิตร จากพรรคเพื่อไทย

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท จาก ประชาธิปัตย์

นายสำราญ รอดเพชร จากพรรคการเมืองใหม่

รศ.ตระกูล มีชัย

นายยุวรัตน์ กมลเวชช

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

นายสกุล สื่อทรงธรรม จาก มูลนิธิองค์กรกลางฯ

นายภาคภูมิ ปุผมาศ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย จากผู้ตรวจการแผ่นดินฯ

ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จาก ม.ธรรมศาสตร์

พิธีปิดโดย

ท่านเลขาธิการ กกต.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

.

.

ได้ความรู้และมิตรภาพจากผู้เข้าร่วม

หลากหลายดีครับ

รวมถึง

ภารกิจที่ต้องช่วยกันทำงานหนักเพื่อประชาชน

คือการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้

ความเข้าใจเรื่องบ้านเมืองและการเลือกตั้งที่ถูกต้อง

ร่วมกับชาวบ้านต่อไป

งานนี้ กกต.จัดได้ดี

พบความเห็น หลากหลายครับ น่าจะจัดให้ครบทุกชุมชน

ขยายผลในระดับอำเภอ ตำบล

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบ้านเมือง

"ที่ถูกต้อง"

เกิดแก่พื่น้องประชาชนในทุกชุมชน

รับรอง

อีสานมั่นคง เมืองไทยมั่นคง!!

นางรัชนี เกษคุปต์ ประธาน กกต.อุดรธานี

ประธานรุ่น ๓

ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล(อดีตอธิการบดี ม.ราชภัฐกาฬสินธุ์)

ประชาสัมพันธ์รุ่น ๓

นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ(ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร)

ภาพแห่งมิตรภาพดีๆ

กับนักการเมืองรุ่นใหม่จากหลายพรรคและจากสื่อมวลชน

ในท้องถิ่น..งดงามครับ

.

.

นำภาพช่วง ผอ.กฤช เอื้อวงศ์

 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมกากรการเลือกตั้ง

นำเสนอ นิยามและความหมายของ"คอรัปชั่น"

มาให้ชมด้วยครับ

v

v

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

สวัสดีครับ

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net