วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไม่เอาผังเมืองรองรับโรงถลุงเหล็ก!


ชาวระโนดค้านจัดผังเมืองรับสร้างโรงถลุงเหล็ก 

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวระโนดแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน   ระโนดคัดค้านการสร้างโรงงานถลุงเหล็ก ขอให้ถอนพื้นที่อุตสาหกรรมออกจากพื้นที่ตำบลท่าบอน หวั่นอาจเกิดการชุมนุมประท้วงขึ้นมาได้
      
วันนี้ (28 ก.ค.) ที่หอประชุมอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวังสงขลาร่วมกับอำเภอระโนด จัดประชุมแสดงความคิดเห็นในการวาง และจัดทำผังเมืองรวมชุมชน       ระโนด จังหวัดสงขลา ในเขตท้องที่ตำบลท่าบอน ตำบลบ้านใหม่, ตำบลระโนด, ตำบลปากแตระ, ตำบลพังยางและตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
      
โดยมีนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ นายอำเภอระโนด, นางฐาปณี รสสุคนธ์ นักผังเมืองชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา, นางอรไท ศักดิ์พันธุ์พนม ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำผังเมืองรวม เป็นนโยบาย มาตรการ และแผนผังที่จะประกาศเป็นกฏหมายเพื่อใช้สนับสนุนและควบคุมการพัฒนาของภาครัฐบาลและเอกชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะในท้องที่ 6 ตำบลของอำเภอระโนด
      
ทั้งนี้ เพื่อให้การขยายตัวของชุมชนระโนด เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย
ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชนและสามารถรองรับ
การขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต โดยประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นขอให้มีการแยกโซนนาข้าวกับนากุ้งออกอย่างชัดเจน
      
รวมทั้งขอให้ถอนพื้นที่อุตสาหกรรมสีม่วงออกจากตำบลท่าบอน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโรงงานถลุงเหล็กที่มีโครงการจะเข้ามาก่อสร้างที่ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และรับปากว่า หากประชาชนไม่ต้องการพื้นที่อุตสาหกรรมสีม่วงก็จะถอนออกจากผังเมืองรวม ซึ่งชาวบ้านมีความพอใจ
      
นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นยกร่าง
ผังเมืองรวมชุมชนระโนด หากวันนี้ผ่านก็สามารถนำเสนอเป็นกฏกระทรวงได้ พวกตนคนเลี้ยงกุ้งและ
รักสิ่งแวดล้อม มันมีพื้นที่ที่ตำบลท่าบอน เป็นพื้นที่สีม่วงเป็นพื้นที่ทำอุตสาหกรรม ได้เสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองถอนออกไป ไม่ต้องการให้อำเภอระโนด เป็นเมืองอุตสาหกรรม
      
ส่วนที่มีอยู่แล้วก็ให้อยู่ต่อไปได้แต่ต้องรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้ภาวะเกิดขึ้น ณ วันนี้ คนเลี้ยงกุ้ง คนทำนาก็อยู่กันอย่างสงบสุขกันอยู่แล้ว เป็นเมืองเกษตรกรรม โหนด นา เล ถือว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านอำเภอระโนดเป็นเมืองเกษตรกรรม

ขอบคุณที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net