วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รูปทราม ยากจน มีศักดิ์น้อย เพราะอะไร


สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน
อาราม

ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี

ครั้งนั้น พระนางมัลลิกาเทวีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค

แล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเหตุที่ทำให้มาตุคาม(ผู้หญิง)

มีรูปทราม  ยากจน  ต่ำศักดิ์ 

พระพุทธองค์ตรัสตอบพระนางมัลลิกาว่า

1.มาตุคามผู้มักโกรธ  ไม่ให้ทาน  มีใจริษยา

จะเป็นผู้มีรูปทราม  ยากจน  มีศักดิ์น้อย

2.มาตุคามผู้มักโกรธ   แต่ให้ทาน  ไม่มีใจริษยา

จะเป็นผู้มีรูปทราม  แต่มั่งตั่งมีทรัพย์มาก  มีศักดิ์ใหญ่

3.มาตุคามผู้ไม่มักโกรธ   แต่ไม่ให้ทาน  มีใจริษยา

จะเป็นผู้มีรูปงาม  แต่ยากจน  มีศักดิ์น้อย

4.มาตุคามผู้ไม่มักโกรธ   ทั้งให้ทาน  ไม่มีใจริษยา

จะเป็นผู้มีทั้งรูปงาม  ทั้งมั่งคั่งมีทรัพย์มาก  และมีศักดิ์ใหญ่

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net