วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถึง...ว่าที่นายกฯ


เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่ วอน “ยิ่งลักษณ์-ส.ส.เชียงใหม่” สานต่อโฉนดชุมชน

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึง “ว่าที่นายกฯ-ส.ส.เชียงใหม่” เรียกร้องความเป็นธรรมการถือครองที่ดิน วอนรัฐบาลใหม่จัด “โฉนดชุมชน” ต่อไปอย่ายกเลิก-ใส่เป็นนโยบายรัฐบาลใหม่ด้วย เชื่อใช้แนวทางนี้มาถูกทางประชาชนมีส่วนร่วม-แก้ปัญหายั่งยืน ประกาศหากไม่มีการตอบรับเตรียมเคลื่อนไหวต่อ
      
วันนี้ (28 ก.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เวลาประมาณ 10.00 น.ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยชาวไทยภูเขาร่วม 100 คน เข้ายื่นหนังสือถึงว่าที่นายกรัฐมนตรี และสมา ชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินทำกิน โดยมี นายสุวิชา ดามพวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว
      
ทั้งนี้ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอให้ภาครัฐสานต่อ และสนับสนุนแนวทางการแก้ ไขปัญหาที่ดินที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดให้เป็นนโยบายหลักของรัฐ โดยในหนังสือที่ยื่นถึงว่าที่นายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียด คือ
      
1.ให้มีการจัดระบบข้อมูลการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรให้เป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์และเกิดความเป็นธรรม 2.ให้ดำเนินการการจัดการที่ดินโดยชุมชน ในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าเพิ่มและการป้องกันที่หลุดมือจากเกษตรกร 3.ให้จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน เพื่อทำหน้าที่จัดซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้เกษตรกรที่ขาดแคลน และไร้ที่ดินทำกิน4.ให้มีการจัดเก็บที่ภาษีที่ดินเกษตรกรรมในอัตราก้าวหน้า เพื่อลดแรงจูงใจในการสะสมที่ดินไว้โดยไม่ทำประโยชน์ 5.ให้มีการยกเลิกคดีคนจน ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีที่ดินทำกินในเขตป่า และที่ดินรกร้างว่างเปล่า และ 6.ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งเป็นมติที่สร้างความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
      
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งทางเครือข่ายหวังว่า รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยจะติดตามความคืบหน้าของข้อเรียกร้องอย่างใกล้ชิด และหากการเรียกร้องในครั้งนี้ไม่เป็นผลก็จะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องอีกอย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มา :  ASTVผู้จัดการออนไลน์

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net