วันที่ พุธ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คำขอจากพระพุทธองค์


       

                น อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ

                น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธนํ น รฏฺฐํ

                น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน

                ส สีลวา ปญฺญวา ธมฺมิโก สิยา

คำแปล

      บัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะตนเป็นเหตุ

      หรือเพราะผู้อื่นเป็นเหตุ

      บุคคลไม่พึงปรารถนาบุตร ทรัพย์ แว่นแคว้น

      หรือความสำเร็จเพื่อตน โดยไม่ชอบธรรม

      พึงเป็นผู้มีศีล มีปัญญา และยึดมั่นอยู่ในธรรม

 

      ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๘๔/๕๔

โดย chaiyassu

 

กลับไปที่ www.oknation.net