วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหลืองฝ้ายคำ


เหลืองฝ้ายคำ

เกิด:                                       วันที่  21  พฤษภาคม  2496  ที่จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา:                             ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  .จุฬาลงกรณ์

อาชีพ:                                    เคยทำหนังสือพิมพ์  หมอชาวบ้าน,  เป็นบรรณาธิการหนังสือเด็ก

                                                สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,  เคยทำงานการศึกษาชาวเขาให้กรมการ

                                                ศึกษานอกโรงเรียน,  ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน  ทำงานหัตถกรรมในครัวเรือน

                                                และเขียนหนังสือที่  . ลำปาง

นามปากกา:                          อินถวา,  เวณุวัน  ทองลา

ประเภทงานเขียน:             วิจารณ์หนังสือ, ร้อยกรอง  และเรื่องสั้น

ผลงานตีพิมพ์รวมเล่ม:     ลูกหว้า,  เพลงศพแห่งหุบเขา  และสองมือแม่

งานเขียนที่ได้รับรางวัล:   เรื่องสั้น  “การเดินทางครั้งที่สอง”  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด

                                                เรื่องสั้น  วรรณศิลป์  17  สถาบัน,  เรื่องสั้น  “คนขายลูกโป่ง” 

                                                ได้รับรางวัลจากนิตยสารสายแพรว  ในการคัดเลือกเรื่องสั้นดีเด่นประจำปี 

                                                และเรื่องสั้น  “ชัยชนะ”  ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้นดีเด่น

                                                ประจำปี  2539  จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ 

                                                กระทรวงศึกษาธิการ

โดย numalee

 

กลับไปที่ www.oknation.net