วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประยอม ซองทอง


ประยอม  ซองทอง

เกิด:                                        วันที่  1 มกราคมคม  2477  ที่จังหวัดนครพนม

การศึกษา:                              ประถมศึกษา  ที่  ..  ประชาบาลตำบลท่าจำปา,  .. ปิยะมหาราชาลัย 

                                                 จังหวัดนครพนม  อุดมศึกษา  คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาชีพ:                                     เคยเป็นครู,  ลูกจ้างบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย  จำกัด

ประเภทงานเขียน:               เรื่องสั้น,  บทวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย,

                                                 บทร้อยกรอง

ผลงานตีพิมพ์รวมเล่ม:      ทั้งหมดเป็นผลงานกลอน  มีทั้งคนเดียวและรวมกับคนอื่นๆ  เช่น 

                                                 ชบา,  รอยฝัน,  ธารทอง,  สุดสงวน,  ริ้วป่านสีทอง,  เจ้าพระยา,

                                                  และสักวาวิวิธ

รางวัลที่ได้รับ:                      โล่และเข็มประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ภาษา

                                                 และวรรณกรรมไทย  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรม

                                                 ราชกุมารี

หมายเหตุ:  เคยเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่  12

 

โดย numalee

 

กลับไปที่ www.oknation.net