วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทองใบ ทองเปา


ทองใบ  ทองเปา

เกิด:                                         วันที่  12  เมษายน  2469  ที่บ้านข้างวัดกลางบ้านจาน  .ตลาด  .เมือง

                                                 .มหาสารคาม

การศึกษา:                              -ชั้นประถมศึกษา  ที่  .. เทศบาล  .เมือง

                                                 -ชั้นมัธยม  ที่  ..ชูศิลป์  .บรบือ,  .. ราษฎร์ประสาทศิลป์

                                                 .เมือง  ..สวนกุหลาบวิทยาลัย  กทม.

อาชีพ:                                     ในอดีตเคยทำงานไร่ยาสูบ,  เป็นครู,  เสมียนกรมไปรษณีย์โทรเลข, 

                                                 นักหนังสือพิมพ์  และปัจจุบันทำงานทนายความ

นามปากกา:                           ศรีสารคาม,  ประชา  ยิ่งเจริญ,  ธิดา  ประชารักษ์,  รักสรรค์  ภพไพบูลย์

ประเภทงานเขียน:             เรื่องสั้น,  บทความการเมืองและกฎหมาย,  สารคดี, คอลัมน์สตรีและเด็ก,  กลอนเปล่า

ผลงานตีพิมพ์ครั้งแรก:      เรื่องสั้นตีพิมพ์ในหนังสือกรุงเทพวารศัพท์

ผลงานรวมเล่ม:                   คอมมิวนิสน์ลาดยาว

รางวัลที่ได้รับ:                     รางวัลแม็กไซไซ  สาขาบริการสังคม

หมายเหตุ:  เคยเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่  8

โดย numalee

 

กลับไปที่ www.oknation.net