วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดร.ปรีชา พิณทอง


ดร.ปรีชา  พิณทอง

ชื่อจริง:                                   ดร.ปรีชา  พิณทอง

เกิด:                                         วันที่  17  พฤศจิกายน  2457    ที่บ้านโพนทอง  .บ้านไทย  .เขื่องใน

                                                 .อุบลราชธานี

ที่อยู่:                                       114-116  .ชยางกูร  .เมือง  .อุบลราชธานี  34000

การศึกษา:                              ขณะเป็นพระภิกษุสอบได้  มหาเปรียญ  9  ประโยค

อาชีพ:                                     ลาสิกขาเมื่อปี  2505  แล้วยึดอาชีพ  :  เขียนหนังสือ  และตั้งโรงพิมพ์ชื่อ

                                                 โรงพิมพ์ศิริธรรม  อยู่ที่ถนนชยางกูร  .อุบลราชธานี  เมื่อปี  2517

ประเภทงานเขียน:               ตำราวิชาการทั้งคดีโลกและคดีธรรมอีสาน,  งานเขียนชำระวรรณคดี

                                                 อีสาน

ผลงานรวมเล่ม:                   ขูลูนางอั้ว,  ผาแดงนางไอ่,  สังข์ศิลป์ชัย,  ท้าวก่ำกาดำ,  ท้าวฮุ่งหรือเจือง,

                                                 นกจอกน้อย,  รวมวรรณคดีอีสาน,  ประเพณีโบราณ,  มนต์โบราณ, 

                                                 ภาษิตโบราณ,  ไขภาษาและสารานุกรมภาษาไทย-อีสาน-อังกฤษ

รางวัลที่ได้รับ:                     1.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปี  2528

                                                 2.บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมอีสาน  ประจำปี  2528

 

โดย numalee

 

กลับไปที่ www.oknation.net