วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จ่อฟ้องศาลปกครองยกเลิกมอเตอร์เวย์ ๕ แสนล้าน! (จบ)
หมายเหตุ: หลังจากชาวบ้านหลายชุมชนใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เริ่มคัดค้านโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ "มอเตอร์เวย บางปะอิน - โคราช" ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วยเห็นว่ามีความไม่โปร่งใส ไม่คุ้มค่าด้านการลงทุน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐแต่อย่างใด มิหนำซ้ำยังเดินหน้าเพิ่มงบประมาณอย่างผิดปกติ จากเดิมที่กำหนดไว้ ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาทในปัจจุบัน

ที่ผ่านมาชาวปากช่องได้ยกระดับการต่อสู้คัดค้าน โดยประสานความร่วมมือกับ ป.ป.ช.ภาคประชาชน และร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ วุฒิสภา และสภาทนายความ ทำให้การต่อสู้คัดค้านได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ และปรากฏผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น จนกระทั่งล่าสุดตัวแทนชาวปากช่องผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้มอบอำนาจให้คณะทำงานของสภาทนายความเป็นตัวแทนยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ตัวแทนสภาทนายความไม่เพียงแต่จะฟ้องเพื่อขอให้ศาลระงับยับยั้งและยกเลิกเพิกถอนโครงการ "มอเตอร์เวย บางปะอิน - โคราช" มูลค่า ๖๐,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้น หากแต่ยังเห็นว่าจำเป็นต้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน "แผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย" ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า ๕๓๗,๐๐๐ ล้านบาท (งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า ๓ เท่าตัวเช่นกัน) รวมทั้งขอให้ยกเลิกเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ ต้นเรื่องของโครงการทั้งหมดที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

PACM news center ขอย้อนรอยการต่อสู้คัดค้านโครงการ "มอเตอร์เวย บางปะอิน - โคราช" ตอนจบ ดังต่อไปนี้

ศูนย์ข่าว ป.ป.ช.ภาคประชาชน (๔ สิงหาคม ๒๕๕๔)
รายงานพิเศษ

หยุด! มอเตอร์เวย์ บางปะอิน – โคราช
หยุด! ผลาญชาติ…ทำลายชุมชน (จบ)
โดย แสงอุทัย ศรีนาคร


ขบวนการต่อสู้คัดค้านโครงการ “มอเตอร์เวย์ บางปะอิน - โคราช" ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ วุฒิสภา และเครือข่ายประชาชนปากช่องคัดค้านมอเตอร์เวย์ ได้จัดการสานเสวนาเรื่อง “มอเตอร์เวย์ บางปะอิน – โคราช: โครงการผลาญชาติ ทำลายชุมชน” เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารวุฒิสภา โดยสรุปได้ ดังนี้

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ วุฒิสภา กล่าวว่าการสานเสวนา (Social Dialog) มีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและนำข้อมูลมาเชื่อมร้อยเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เพื่อยุติความเสียหายของโครงการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าโครงการมอเตอร์เวย์ บางปะอิน – โคราช (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖) ผลาญชาติเพราะย่นระยะทางจากเดิม (ถนนมิตรภาพ) ได้เพียง ๕ กิโลเมตร แต่ใช้งบประมาณถึง ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนเสมือนเท่ากับ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท/กิโลเมตร/ระยะทางที่ลดลง นอกจากนี้ยังทำลายชุมชนเพราะจะก่อให้เกิด “กำแพงอัปยศ” ถาวร จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบความผิดปกติของโครงการนี้ คือ (๑) ความไม่คุ้มค่า (๒) ความไม่โปร่งใส (๓) ผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน ขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา ๖๖ และ ๖๗ มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชน จึงขอให้ผู้ได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

สลดใจทหารเก่าพร้อมแลกชีวิต: มอเตอร์เวย์ทำลายชุมชนตามอำเภอใจ

ร้อยตรีวิทยา ยืนยัน ข้าราชการบำนาญ กล่าวด้วยความข่มขื่นว่า ตนมีที่ดิน ๔ ไร่ในหมู่ที่ ๔ ต.หนองน้ำแดง (อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) เป็นที่ดินเช่าจากราชพัศดุ ปรากฏว่าในปี ๒๕๔๖ มีเจ้าหน้าที่มาปักป้ายและแจ้งว่าถนนจะตัดผ่านที่ของตน ปี ๒๕๔๙ ก็มาส่องกล้องและบอกให้เตรียมย้ายได้แล้ว ซึ่งตนก็ไม่รู้จะย้ายไปไหน ตนรับราชการทหารจากยศสิบตรีจนเกษียณ ทั้งชีวิตสร้างตัวมาได้เท่านี้ หากไม่มีที่ไปจริงๆ ก็พร้อมจะฆ่าตัวตาย (สร้างบรรยากาศความสลดใจต่อที่ประชุมอย่างมาก)

นายลออง ศาลา เกษตรกรชาวปากช่อง กล่าวว่าตนได้รับผลทั้งที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ไร่ของตน (สวนคุณยาย) จะถูกผ่าเป็น ๒ แปลง เหลือที่ดินไม่กี่ไร่ ตนเป็นชาวไร่มาทั้งชีวิต อาศัยขายผลผลิตริมถนนหน้าไร่ซึ่งจะถูกเวนคืนทั้งหมด จึงไม่รู้จะทำมาหากินอย่างไรต่อไป

นางชินพร ณิลังโส ผู้ใหญ่บ้านวะกะเจียว หมู่ที่ ๔ ต.หนองน้ำแดง กล่าวว่าบ้านวะกะเจียวอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านนา เป็นบริเวณที่มีอุบัติเหตุอยู่เสมอ โครงการมอเตอร์เวย์ฯ จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นหรือไม่ ไม่นับปัญหามลพิษ และหมู่บ้านจะถูกแบ่งเป็นสองฝั่ง ทั้งๆ ที่มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีชื่อเสียงในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร มีคณะต่างๆ มาศึกษาดูงานเสมอ มีร้านหมูหันอร่อย เมื่อมอเตอร์เวย์ฯ ตัดผ่าน ต่อไปกิจกรรมเหล่านี้คงอยู่ไม่ได้ แม้จะมีข่าวว่ากรมทางหลวงจะยกเลิกทางขึ้นลงหลังโรงเรียนบ้านนา แต่ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อ และจะคัดค้านต่อเพื่อรักษาประโยชน์ของบ้านเมือง เพราะได้รับความรู้จากคณะอนุกรรมาธิการฯ มากขึ้น จึงพร้อมจะต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ

นายสิรินทร์ กังวานรัตนกุล ประธานชุมชน (บ้านหนองสาหร่าย) กล่าวว่าตนมีที่ดินหลายไร่ หากโดนเวนคืนจะเหลือเพียง ๒ ตารางว่า ไม่สามารถทำอะไรได้เลย

นายวินัย ใจดี กำนันตำบลหนองน้ำแดง กล่าวว่า ขอคัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์ฯ เพราะจะทำลายทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างถาวร   

นายสกล ทองชุม ประธานชุมชนหมู่ ๑ ต.หนองน้ำหนอง กล่าวว่าตนจะโดนเวนคืนทั้งบ้านและที่ทำกิน ปัจจุบันที่ดินใน อ.ปากช่อง ราคาแพง ไม่สามารถจะซื้อมาทดแทนได้

นายสุรินทร์ สนธิระติ แกนนำเครือข่ายประชาชนปากช่องคัดค้านมอเตอร์เวย์ กล่าวว่าสภาพถนนมิตรภาพในปัจจุบันดีมาก การเดินทางจาก อ.ปากช่อง เข้ากรุงเทพฯ ใช้เวลาชั่วโมงกล่าวเท่านั้น กรมทางหลวงควรนำเงินมาขยายถนนมิตรภาพช่วงมวกเหล็กดีกว่า เพื่อแก้ปัญหารถติดในช่วงเทศกาล ส่วนวันธรรมดายืนยันได้ว่ารถไม่ติด หากจะสร้างมอเตอร์เวย์ควรรออีก ๑๐๐ ปี

นางกีรณา สุมาวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา) เจ้าของกิจการมวกเหล็กพลาซ่า ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ กล่าวว่าตนไม่ค่อยได้ทราบข่าวโครงการนี้ โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่มีความจำเป็น และจะร่วมคัดค้านด้วยในฐานะ ส.ว.

นายภูริภาค อกอุ่น สมาชิก อบต.หนองน้ำแดง กล่าวว่า ต.หนองน้ำแดง ได้รับผลกระทบมากที่สุด ระยะทางเกือบ ๒๐ กิโลเมตร (หมู่ที่ ๑, ๒, ๗, ๑๑, ๘, ๔) ชาวบ้านจะทราบเฉพาะคนที่โดนปักแนวเขตหรือมีที่ดินในบริเวณใกล้เคียง ส่วนที่ไม่ทราบยังมีอีกมาก โครงการนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการลงทุน จากเดิมที่เคยมีการขออนุญาตก่อสร้างรีสอร์ทอยู่เสมอ ต่อไปจะไม่มีใครลงทุนอีกแล้ว

นายสิรินทร์ กังวานรัตนกุล ประธานชุมชน (บ้านหนองสาหร่าย) กล่าวว่ามอเตอร์เวย์ฯ จะส่งผลกระทบต่อกิจการปั๊มน้ำมันและบรรดาผู้ค้ารถเร่ ต่อไป อ.ปากช่อง จะหลายเป็นทางผ่าน ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว ดังนั้น ต้องคัดค้านให้ถึงที่สุด

นายปราณีต ศิริกุล กรรมการศูนย์ดำรงธรรม อ.ปากช่อง กล่าวว่า โครงการนี้ไม่กระทบต่อคนรวยซึ่งมีที่ดินมากมายรอบเขาใหญ่ แต่เกษตรกรและผู้ค้าพืชผลริมทางในตลาดปากช่องจะถูกกระทบ วิถีชีวิตของผู้คนใน “ตลาดเช้า” (๒ ยามถึง ๓ โมงเช้า) จะเปลี่ยนไป เขาใหญ่ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีโอโซนอันดับ ๗ ของโลกจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ดังนั้น รัฐบาลควรพัฒนารถไฟรางคู่แทน

นายสฤษดิ์ ศรีสังข์ กำนันตำบลกลางดง กล่าวว่า ต.กลางดง มีหมู่บ้านโดนผ่ากลางจำนวนมาก คือ หมู่ที่ ๒, ๔, ๗, ๙, ๑๓, ๑๔ จะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก จะข้ามไปมาหาสู่กันอย่างไร ชาวบ้านหมู่ที่ ๙ รายหนึ่งขึ้นบ้านใหม่ได้ไม่นาน แต่กำลังจะถูกเวนคืนทั้งหลัง นอกจากนี้โดยปกตินักท่องเที่ยวจะต้องแวะไปไหว้หลวงพ่อวัดพระขาว แต่มอเตอร์เวย์ไม่มีทางขึ้นลงให้คนไปไหว้พระ

นายวินัย ใจดี กำนันตำบลหนองน้ำแดง กล่าวว่า ๖ หมู่บ้านใน ต.หนองน้ำแดง เดือดร้อนหนักที่สุด สูญเสียทรัพยากรมากที่สุด ทั้งๆ ที่มีโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ์วราราม (โรงเรียนเดียวในประเทศที่ในหลวงทรงสร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์) ต่อไปจะมีรั้วตาข่ายกั้นตลอดแนว

แกนนำชมรมอดีตข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อ.ปากช่อง (ไม่ทราบนาม) กล่าวว่า สมาชิกชมรมหลายคนได้รับเงินบำนาญ ๔,๐๐๐ บาท/เดือน อยู่ได้เพราะอาศัยทำไร่และค้าขายเล็กๆ น้อย เมื่อโดนมอเตอร์เวย์ผ่ากลางระหว่างบ้านกับไร่แล้วจะอยู่ได้อย่างไร จึงฝากให้คัดค้านโครงการนี้ด้วย


ชี้คนหนุนคงไม่รู้ว่าต้องเสียค่าผ่านทาง ๒๐๐ บาท/เที่ยว

นายสุชาติ ชวางกูร อนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การสร้างถนนโดยทั่วไปนั้น ทางการมักอ้างการพัฒนาบังหน้า สำหรับโครงการนี้กรมทางหลวงสามารถพัฒนาถนนมิตรภาพ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ ประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ มอเตอร์เวย์จะก่อให้เกิดมลภาวะจากเศษยางรถยนต์ละอองเล็กๆ ฝุ้งกระจายไปทั่ว นอกจากนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ การนำเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาทมาสร้างมอเตอร์เวย์ที่ไม่จำเป็น ก่อให้เกิดต้นทุน “ค่าความเสียโอกาส” (Opportunity cost)

นายสุรินทร์ สนธิระติ แกนนำเครือข่ายประชาชนปากช่องคัดค้านมอเตอร์เวย์ กล่าวว่าทุกครั้งที่แสดงความเห็นคัดค้านมอเตอร์เวย์ในเวทีของกรมทางหลวง ตนจะถูกเร่งให้รีบจบเสมอ วันนี้ชาวบ้านยังไม่แน่ใจว่าจะคัดค้านหรือจะต่อสู้อย่างไร ขอเรียกร้องให้คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศร่วมหยุดยั้งมอเตอร์เวย์ฯ อันเป็นเศษเสี้ยวของโครงการเหลวไหลที่จะผูกพันค่าใช้จ่ายอีกมาก และขอฝากให้วุฒิสภาผลักดันกฎหมายลงโทษผู้ทุจริตโดยไม่มีอายุความ

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ แสดงความเห็นว่า การป้องกันดีกว่าตามแก้ปัญหา ถ้าปล่อยให้โครงการนี้เดินหน้าก็จะทำให้รัฐเสียหาย บนความเดือดร้อนของประชาชนที่ยากต่อการแก้ไข เพราะฉะนั้นต้องหยุดโครงการให้ได้ ก่อนที่ปัญหาจะเกิด

นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ คณะอนุกรรมาธิการฯ แสดงความเห็นว่า แม้จะมีมติ ครม.อนุมัติหลักการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หลายสาย แต่มีเพียงมอเตอร์เวย์สายแรก (กรุงเทพฯ  - ชลบุรี) เท่านั้นที่เห็นว่าสมควรสร้างและมีประโยชน์ ส่วนมอเตอร์เวย์ บางปะอิน - โคราช ไม่มีความจำเป็น ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าต้องเสียค่าผ่านทาง (๒๐๐ บาท/เที่ยว) ดังนั้น ต้องใช้สิทธิทางศาลปกครอง พร้อมๆ กับการเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงให้ยุติโครงการ   

พ่อค้าชาวปากช่อ(ไม่ทราบนาม) กล่าวว่าตนไม่ที่ดินและไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่เห็นความไม่ชอบธรรม และเชื่อว่าน่าจะแนวทางยับยั้งโครงการนี้ ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือ ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาเวนคืนใกล้จะออกมาแล้ว ซึ่งจะทำให้การต่อสู้ยากขึ้น เพราะฉะนั้นต้องรีบยับยั้งให้ได้ สำหรับการประชาพิจารณ์ของกรมทางหลวงที่ผ่านมา เป็นการเชิญชาวบ้านมาฟังโดยไม่มีการบันทึกความเห็นของผู้คัดค้าน แต่บันทึกว่าเป็นความเห็นของผู้เสียประโยชน์

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่ากรมทางหลวงจะต้องทำประชาพิจารณาใหม่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงเชื่อว่าโครงการนี้เกิดได้ยาก

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ (ไม่ทราบนาม) แสดงความเห็นว่า ควรรีบยับยั้งโครงการโดยใช้อำนาจศาลเป็นที่พึ่ง เพราะเชื่อว่ากรมทางหลวงจะต้องผลักดันอย่างถึงที่สุด เนื่องจากมีธงชัดเจน หากมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนออกมาแล้ว การต่อสู้จะยากขึ้น  

นางสุรางค์ เอกโชติ อนุกรรมาธิการฯ แสดงความเห็นว่า โครงการนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ แล้วยังขัดต่อหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติธรรม เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส และงบประมาณก้าวกระโดดจาก ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาทแฉต้องเดินหน้าเพราะไอ้โม่งตบที่ดินไว้หมดแล้ว

นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ เลขาธิการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากสมัชชาฯ ร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการมา ๖ เดือน ก็มีคนมาบอกว่า “จะหนุนรถไฟก็ทำไป มาค้านมอเตอร์เวย์ทำไม เขาตบที่ไว้หมดแล้ว” สรุปว่ามีคนพยายามจะล็อบบี้ให้หยุดคัดค้านมอเตอร์เวย์ เพราะมีนักการเมืองกว้านซื้อที่ดินไว้แล้ว แต่ตนไม่ยอมหยุด นอกจากนี้หอการค้าทั่วประเทศก็พร้อมใจกันคัดค้านมอเตอร์เวย์ และเรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนาระบบรางอย่างจริงจังเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งของประเทศ ทั้งนี้ มอเตอร์เวย์ ๕ สายมูลค่า ๑๕๖,๐๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการส้มหล่น เพราะกระทรวงการคลังจับยัดใสโครงการไทยเข้มแข็ง โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็น ล่าสุด ครม.อนุมัติอีก ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาทให้ทำรถไฟ ๑ เมตร เพื่อรอรื้อในอีก ๔-๕ ปีข้างหน้า (เพราะทั่วโลกใช้ราง ๑.๕๔๓ เมตรหมดแล้ว)

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า คาดว่างบประมาณมอเตอร์เวย์ ๕ สายจะบานปลายถึง ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้มีข่าวว่ากรมทางหลวงกำลังจะต่อรองว่า จะสร้างมอเตอร์เวย์พร้อมๆ กับรถไฟรางคู่ให้คนโคราช (แต่สุดท้ายบานปลายถึงกว่า ๕๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท-ผู้เขียน)

หม่อมหลวงวัลย์วิภา จรูญโรจน์ อนุกรรมาธิการฯ (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) แสดงความเห็นว่า โครงการนี้ไม่โปร่งใสแน่นอน ควรตรวจสอบว่าบริษัทที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวพันกับใคร เพราะแทนที่จะศึกษาผลกระทบ กลับมุ่งทำเอกสารตามกระบวนการให้เรียบร้อย เร่งทำประชาพิจารณา เร่งส่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเสนอ ครม.วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยใช้ EIA เป็นฐานในการออกพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น ประชาชนสามารถฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด้วย   

ดร.ประสาน ยุวานนท์ ประธานที่ปรึกษา อ.ปากช่อง กล่าวว่าวันนี้มีกำนันจาก ๒ ตำบล (กลางดง, หนองน้ำแดง) และตัวแทนจาก ๑๗ หมู่บ้านที่เดือดร้อนมาร่วมสะท้อนปัญหาด้วย ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มาไม่ได้ เพราะต้องทำมาหากิน แต่เบื้องต้นชาวบ้านได้ลงร่วมชื่อคัดค้านเพื่อเป็นหลักฐานมายื่นต่อคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งสิ้น ๗,๑๐๕ รายชื่อ

นายพันธ์เทพ วิทิตอนันต์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ แสดงความเห็นว่า ประชาชนต้องชี้ให้ศาลเห็นว่ากรมทางหลวงไม่ได้ทำตามที่กฎหมายกำหนด โดยศาลปกครองใช้หลักไต่สวน สามารถเรียกหลักฐานเพิ่มได้เอง และควรแสดงให้ศาลเห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากเดือดร้อนแฉบิ๊กทางหลวงอึดอัด “ถ้าไม่ทำ-ก็ถูกเด้ง”

นายฐานุพงศ์ (ไม่ทราบนามสกุล) นักธุรกิจและวิศวกรชาวปากช่อง กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงในกรมทางหลวงเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของนักการเมือง “ถ้าไม่ทำ-ก็ถูกเด้ง” โดยสาเหตุที่งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพราะว่ากันว่าลืมบวกส่วนต่างให้นักการเมือง ถึงแม้ตนจะมีโอกาสขายหินให้โครงการนี้ แต่ก็ไม่ต้องการ เพราะไม่อยากรวยบนความเดือดร้อนของประชาชน

นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์ อนุกรรมาธิการฯ (กรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน) แสดงความเห็นว่า การคัดค้านโครงการนี้น่าจะสำเร็จ เพราะชาวปากช่องตื่นรู้และดักทาง ไม่ได้ตามแก้ ดังนั้น แนวทางต่อสู้ควรจะแยกเป็น ๒ ทาง (๑) ทางตรง ร้องเรียนนายกรัฐมนตรีโดยตรงว่าโครงการนี้เหลวไหล ผลาญงบฯ กระทบชุมชน (๒) ทางอ้อม ควรจัดกิจกรรมทำบุญและพิธีฌาปนกิจมอเตอร์เวย์ (เผาหลอก) และวางหรีดให้นักการเมือง เพื่อให้เป็นข่าวคึกโครมไปทั่วโลก อันจะเป็นผลดีกับการต่อสู้

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวสรุปว่า ภาพสะท้อนจากการเสวนาเห็นได้ชัดว่า โครงการมอเตอร์เวย์ บางปะอิน – โคราช ข่มขืนจิตใจประชาชน ๒ ตำบล ๑๗ หมู่บ้านด้วย “กำแพงอัปยศ” มีชาวบ้านนับหมื่นคนเดือดร้อนโดยตรง เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ งบลงทุนที่ก้าวกระโดดส่อการมีผลประโยชน์แอบแฝงของนักการเมือง ตลอดจนผู้รับเหมาและข้าราชการ ดังนั้น ต้องฟ้องศาลปกครองให้บังคับใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งยุติโครงการโดยไม่ต้องรอดุลพินิจของศาล โดยให้กรมทางหลวงปรับปรุงถนนมิตรภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจราจรคับคั่งในช่วงเทศกาล และควรเพิ่มทางเลือกด้วยบริการรถไฟที่ทันสมัย ในส่วนของประชาชนก็ควรจัดตั้งเครือข่ายค้านโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

บทสรุป: จากข้อเท็จจริงทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าโครงการ "มอเตอร์เวย บางปะอิน - โคราช" (๑๙๙ กม.) มีความไม่โปร่งใส ไม่คุ้มค่าด้านการลงทุน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงสร้างความเดือดร้อนและย่ำยีชุมชนตามอำเภอใจ ในขณะที่ฝ่ายการเมืองทุกขั้วไม่เคยคิดที่จะพัฒนาแผนการเดินทางขนส่งด้วยระบบรางอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังที่ทราบกันดีว่าการก่อสร้างถนนนั้นง่ายต่อการเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
...............................

จ่อฟ้องศาลปกครองยกเลิกมอเตอร์เวย์ ๕ แสนล้าน! (๑)
http://www.oknation.net/blog/pacm/2011/08/02/entry-1

จ่อฟ้องศาลปกครองยกเลิกมอเตอร์เวย์ ๕ แสนล้าน! (๒)
http://www.oknation.net/blog/pacm/2011/08/03/entry-2

โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net