วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงเรียนผู้นำ CANAAN ประเทศเกาหลีใต้..เขาสร้างผู้นำสร้างชาติ หนีจากความยากจนได้อย่างไร ? (ตอนที่ 2)


       

      เมื่อวานผมได้เกริ่นนำที่มาที่ไปของประเทศเกาหลีเป็นข้อมูลเบื้องต้น

 และจุดเริ่มต้นของโรงเรียนสอนผู้นำ CANAAN  ประเทศเกาหลีใต้ 

 สนใจ คลิกอ่านที่นี่  สิ่งที่โรงเรียน CANAAN  ได้สอนส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตร 

 3 วัน  2  คืน มาเรียนรู้การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ  คุณธรรม จริยธรรม

 ในการดำเนินชีวิต และการทำงานสามารถปรับใช้กับการดำนเนินชีวิตประจำวัน

 ผู้ที่มาอบรมที่นี่จะเป็นการสมัครใจเข้ามาเรียน  เพราะต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ของที่นี่ทุกอย่าง ต้องตื่นแต่เช้า ไม่ดื่มเหล้า  ไม่สูบบุหรี่  มาเรียนรู้ฝึกด้าน

การเกษตร สอนให้รู้คุณค่าของหยาดเหงื่อ มาเรียนรู้การปลูกข้าวจะได้เข้าใจ

ว่าทำไมต้องทานข้าวให้หมด เขาจึงมีปรัชญาสลักบนหินประมาณว่า 

 "ถ้าขี้เกียจทำงาน ก็ไม่ต้องกินข้าว" 

 "ถ้าอยากกินข้าว ก็ต้องปลูกข้าว"   

           สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมทึ่งในวินัยความรักชาติของคนในประเทศเกาหลีคือ

กลุ่มที่มาเรียน  700,000 คน มาเรียนด้วยความสมัครใจ เรียนเพราะอยากจะเรียน

เพื่อพัฒนาตนเอง  พัฒนาหน่วยงานที่ทำงาน  พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจาก

ความยากลำบาก ให้หลุดพ้นจากความยากจนค่นแค้น   อย่างภาคเอกชนผู้นำ

บริษัทจะมาเรียนรู้ และไปบอกต่อว่าดี พนักงานกว่า 2,000 คนในบริษัทเดียวกัน

ก็มาเรียนเองด้วยความสมัครใจ เป็นการบอกปากต่อปาก...ซึ่ง

จากแนวทางการสอนของโรงเรียนแห่งนี้พอสรุปได้ดังนี้

1.  สอนให้รู้จักใช้ทรัพยากรทุกอย่างต้องรู้จักประหยัด ให้รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์มากที่สุดกับเงินที่ต้องจ่ายไป เพราะว่ายากจน ถ้าใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือย จะแก้ปัญหาความยากจนของประเทศได้อย่างไร จึงต้องเริ่มจาก

ตนเองและครอบครัว เช่น การใช้ยาสีฟันใช้เพียง 1 ใน 3/4 ของแปรงสีฟันก็พอ

สำหรับในยุคนั้น ..แต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะประเทศมีความเจริญ

แล้วถ้าประหยัดมากไปก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทผลิตยาสีฟันส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ   ..อีกส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ปลูกฝังกัน

ในเรื่องของการรับประทานอาหาร ในถ้วยข้าวต้องไม่ให้เหลือสักเม็ด

 เขาต้องสอนรณรงค์สร้างทัศนคติที่ดีเริ่มจากการใช้ชีวิตประจำวัน

2.  สอนปลูกฝังให้รักชาติ  รักการทำงาน ไม่งอมืองอเท้า ให้ขยัน อดทน ปลูกฝัง

ทัศนคติ  "ถ้าขี้เกียจทำงานก็ไม่ต้องกินข้าว"  ถ้าไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินข้าว

กินข้าว 1 มื้อ ก็ต้องทำงาน 4 ชั่วโมง  กิน  3  มื้อก็ต้องทำงาน 12 ชั่วโมง  

ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจะได้พา

ประเทศหลุดพ้นจากความยากลำบาก

3.  ปลูกฝังเรื่อง "ความกตัญญู" ให้ถือว่าเป็นพรศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเขาเอง

ลูกที่ดีต้องกตัญญูต่อพ่อ แม่ ถ้าไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่บุคคล คนนั้นก็ถือว่าไม่ได้

เป็นมนุษย์ ในเมื่อไปข้างนอกบ้านก็ต้องกตัญญูต่อสิ่งนั้น ความกตัญญูยังหมายถึง

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม ความรู้สึกใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้อื่น 

 โดยเริ่มจากครอบครัว สถานที่ทำงาน ขยายถึงประเทศ 

        

โดย มือทอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net