วันที่ อังคาร สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เช็ครายชื่อโผ ครม. ยิ่งลักษณ์1 ล่าสุด "ไม่มีแกนนำแดง"


รายงานจากพรรคเพื่อไทยถึงโผคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 1 ล่าสุด ดังนี้

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ และนายฐานิสร์ เทียนทอง ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายภูมิ สาระผล และนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายชุมพล ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ และนายนิวัตธำรง บุญทรงไพศาล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก และนายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสุรพงษ์ โตวิจักข์ชัยกุล ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายพิชัย นริพทะพันธ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางบุญรื่น ศรีธเรศ และนายสุรพงษ์ อึ้งอำพรวิไล ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทยา บูรณศิริ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสุกุมล คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายธีระ วงศ์สมุทร ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายปลอดประสพ สุรัสวดี ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net