วันที่ อังคาร สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ 35 คนแล้ว (รายชื่อทั้งหมด)


1ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และ 2พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

3นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ แล5ะนายฐานิสร์ เทียนทอง ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

6นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

7นายภูมิ สาระผล และ8นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

9นายชุมพล ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

10นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ และ11น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 12พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

13นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

14นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และ15นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

16พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

17พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก และ18นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

19นายสุรพงษ์ โตวิจักข์ชัยกุล ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

20นายพิชัย นริพทะพันธ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

21นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

22นางบุญรื่น ศรีธเรศ และ23นายสุรพงษ์ อึ้งอำพรวิไล ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

24นายวิทยา บูรณศิริ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

25นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 26นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

27นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29นางสุกุมล คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

30นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

31นายธีระ วงศ์สมุทร ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

32นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

33พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

34นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

35นายปลอดประสพ สุรัสวดี ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net