วันที่ พุธ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การประชุมสมัชชา กป.อพช.ภาคอีสาน ครั้งที่ ๑๔ ขอนแก่น


"เปลี่ยนสังคม ให้พึ่งตนเองได้"
 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนชนบท(กป.อพช.อีสาน)
เป็นเครือข่ายนักพัฒนาทำงานเพื่อคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคม
ได้ก่อรูปประสานงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘
ได้ทำงานศึกษากลุ่มปัญหาเรียนรู้จนพัฒนาเป็นเครือข่าย
มี ๗ เครือข่ายคือ
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายทรัพยาการธรรมชาติ
เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายงานด้านเด็ก เครือข่ายชุมชนเมืองและสลัม
เครือข่ายเอดส์และเครือข่ายสิทธิมนุษยชน
มียุทธศาสตร์ ๔ ด้าน
คือยุทธศาสตร์ฐานชุมชน ยุทธศาสตร์สะสมชัยชนะ
ยุทธศาสตร์พื้นที่ทางการเมืองและยุทธศาสตร์หล่อหลอมอุดมการณ์
วันนี้
ได้มีการประชุมสมัชชา กป.อพช.อีสานครั้งที่ ๑๔
มีการปรับโจทย์ยุทธศาสตร์ใหม่
เพื่อปรับตามกระแสการเมืองและสังคมปัจจุบัน
เป็นการสรุปบทเรียนที่ผ่านมา
ของขบวนและจัดองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่ตกผลึกแล้ว
จะจัดลำดับญาติโดยการทำ Mind Map ของประเด็นงาน
สิทธิชุมชน เกษตรยั่งยืน ทรัพยกรธรรมชาติ สุขภาพองค์รวม
การศึกษาทางเลือก
คำถามก็คือว่า
ที่ผ่านมาขบวนการประชาชนอีสานได้มี"ฐานชุมชน"
ในแต่ละประเด็นว่า "คักแน"ขนาดใหน?
พอที่จะชูให้สาธารณะได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเมืองไทยที่ทุนนิยม
เป็นรัฐบาล
จะทำได้มากน้อยแค่ใหนต้องติดตามครับ
v
v
v

พี่สุนทรี เซ่งกิ่ง และพี่พิพัฒนชัย พิมพ์หิน
 อดีตและประธาน กป.อพช.อีสานปัจจุบันที่กำลังหมดวาระลง


พ่อใหญ่เปี๊ยก (บำรุง บุญปัญญา)นักพัฒนาอาวุโส นำเนอตัวอย่างรูปแบบ
การหาญาติทางปัญญา ยกตัวอย่างเรื่องสมุนไพร จะต้องเชื่อมถึงเครือข่ายหรือแตกหน่อยไปหาข่ายใดบ้าง?
มีนักวิชาการจาก มข.มาช่วยแลกเปลี่ยน
นักพัฒนาหลายรุ่นที่มาประชุมสมัชชาฯ


บำรุง บุญปัญญา นักพัฒนาผู้อาวุโส..ไม่เคยทิ้งเครือข่ายนักพัฒนาอีสาน


พี่แต สนั่น ชูสกุล นักสู้เพื่อสิทธิชุมชน(ทามมูน) ประเด็นทรัพยากรน้ำ 
.
.
.
เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน
 
สวัสดี

 
 

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net