วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (หน้าที๔)


อนุสาวรีย์แห่งรักนิรันดร

          สถานที่แรกที่จะกล่าวถึงนี้ แม้ไม่ได้เป็นอนุสรณ์ที่รัชกาลที่ ๕ สร้างขึ้น แต่ก็ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมาก นั่นก็คือ "ศาลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์" หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ศาลพระนางเรือล่ม" ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดกู้ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมทีนั้น วัดกู้มีชื่อว่าวัดหลังสวน แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม และได้มีการกู้พระศพและซากเรือขึ้นที่วัดนี้ คนทั่วไปจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดกู้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 ณ บริเวณที่เรือพระที่นั่งของล่มลงนี้ ชาวบ้านจึงร่วมใจช่วยกันตั้งศาลพระนางเรือล่มขึ้น โดยศาลพระนางเรือล่มที่วัดกู้นี้มีอยู่ด้วยกัน ๒ ศาล คือที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งหนึ่ง และสร้างขึ้นใหม่ในบริเวณวัดอีกแห่งหนึ่ง ภายในศาลซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำนี้ ภายในมีพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และรัชกาลที่ ๕ มีดอกไม้และพวงมาลัยที่มีผู้นำมาบูชา อีกทั้งยังมีชุดไทยที่มีคนนำมาถวายอีกด้วย ซึ่งชุดไทยที่อยู่ในตู้กระจกด้านหน้านั้นเป็นชุดที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงนำมาถวาย

 

ส่วนอีกศาลหนึ่งที่อยู่ในบริเวณวัดนั้น ภายในมีพระรูปของพระนางเรือล่มอยู่ และนอกจากนั้นก็ยังมีศาลาที่เก็บเรือเก่าแก่ลำหนึ่ง กล่าวกันว่าเป็นเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อีกด้วย

          สำหรับ "อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์" ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นนั้น ก็มีอยู่ที่พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหลังจากที่รัชกาลที่ ๕ ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระราชธิดาแล้ว ก็ได้ทรงโปรดฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกถึงด้วยความอาลัยรัก พร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นด้วย โดยมีข้อความอาลัยลึก

ที่ระลึกถึงความรัก
แห่ง
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวีอรรคมเหสี อันเสด็จทิวงคตแล้ว
ซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้ โดยความสุขสบาย
และเป็นที่เบิกบานใจ พร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รัก
และที่สนิทอย่างยิ่งของเธอ

อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้น

โดย

จุฬาลงกรณ์ บรมราช

ผู้เป็นสามี อันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์
อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิต
ถึงกระนั้นก็ยังมิได้หักหาย

จุลศักราช ๑๒๔๓

 

To The Beloved Memory
Of Herlate And Lamented Majesty Sunanda Kumariratana Queen Consort Who Went To Spend Her Most Pleasant And Happiest Hours In This Garden Amidst Those Loving Ones And Dearest To Her
This Memorial Is Erected
By
Chulalonkorn Rex.
Her Beleaved Husband Whose
Suffering From So Crued And Endurance
Through Those Hours Made Death
Seemed So Near And Yet Preperable

อนุสาวรีย์แห่งความรัก "สถูปพระนางเรือล่ม" นี้ ตั้งอยู่ที่น้ำตกพลิ้ว ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ทรงโปรด หลังจากที่เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๑๗
อนุสาวรีย์แห่งนี้มีลักษณะที่แปลกแตกต่างจากอนุสาวรีย์อื่นๆ ตรงที่เป็นสถูปทรงปิรามิด ที่ภายในบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าฯ ไว้ โดยเหตุที่สร้างสถูปเป็นรูปทรงนี้ก็มาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๕ ที่ว่า " ทำเป็นรูปอื่นอาจไม่คงทนถาวร เพราะตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร อันไม่มีผู้ดูแล ฉะนั้น เมื่อปิรามิดของอียิปต์ยืนยงคงทนอยู่ได้ฉันใด ปิรามิดน้อยนี้ก็จะยืนยงคงทนอยู่เช่นกัน ณ ท่ามกลางป่าเขาและเสียงไหลรินของธารพลิ้ว "

ที่ระลึกถึงความรัก

แห่ง

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

พระบรมราชเทวี อัครมเหสี ซึ่งเสด็จทิวงคตแล้ว

ด้วยเะอได้มาถึงที่นี่ เมื่อ จุลศักราช ๑๒๓๖

โดยความยินดีชอบใจมาก อนุสาวรีย์นี้

สร้างขึ้นโดย จุฬาลงกรณ์ บรมราช

ผู้เป็นพระราชสามี

 

        ในกรุงเทพมหานครเองก็มีอนุสรณ์ที่รัชกาลที่ ๕ โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเช่นกัน โดย "อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์" นั้น ตั้งอยู่ภายในสวนสราญรมย์ สวนสาธารณะภายในเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ พระราชวังที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
สำหรับตัวอนุสาวรีย์นั้น สร้างขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๒๖ ณ บริเวณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ เคยทรงพระสำราญเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมียอดเป็นปรางค์เป็นที่บรรจุพระอัฐิและมีคำจารึกแสดงความทุกข์โทมนัสของพระองค์บนแผ่นหินอ่อน อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นลั่นทมส่งกลิ่นหอมเย็น บรรยากาศสงบเป็นอย่างยิ่ง

 

คำจารึกที่อนุสาวรีย์วังสราญรมย์ ซึ่งเป็นรูปปราสาท ๕ ยอด ทำด้วยหินอ่อน มีว่าดังนี้


"ที่ระฦกแห่ง สมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีแล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์โสภางค์ทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดย
พระราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ใน
จุลศักราฃ ๑๒๔๒

 

To The Memory Of Herlate & Lamented Majesty Sunanda Kumariratna Queen Consort And Herlate & Lamented Royal Highness Somdetch Chaw Fa Karnabhorn Bejrratn Sobhancdasniyalakshn Accawarajakumari This Monument Is Erected By The Royal Mandate His Most Gracious Majesty Somdetch
Phra Paramindr Mahachulalonkorn Phra Chulachomklao
The King
In Cicdcccl Xxx Ac.

 

สำหรับด้านที่ ๓ นั้น เป็นคำฉันท์ "ภุชงคประยาต" พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชาการ
ทรงแต่งถวายรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๒๓

พระเป็นเจ้าคธารัตน์ สยามปัถพีทรง
คนึงหวังจะดำรง สฤษฎ์ที่ระลึกมี
ณ สมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมารี
ประโยชน์สืบพระราชปี ย อยู่เชิดพระสมญา
พระนางเจ้าเสด็จนา ณ โลกนี้ ณ ปีสวา
ดิถคโททสาวา ร เสาร์กัตติกามาศ
ทวาทัสสตาเสส ทวีทัศทวีขาด
ทวีศกและศักราช ประสูติ์สืบพระชนมาน
พระนางเจ้าเสด็จเนา ณ โลกนี้กำหนดนาน
นพาทัสพรรษกาล กำหนดแล้วครรไลสวรรค์
ณ วันจันทรเดือนเจ็ด ดิถีแปดมะโรงวรรษ์
ทวีศกและพันพรร ษ สองร้อยกำหนดมี
จตูทัศทวีเส ส ศักราชประจำปี
เสด้จโดยประเพณี อนิตยโลกยมรรคา
ประดิษฐ์ปรางคปาสาณ ประทานไว้ดำรงปรา
ถนานุสร์พระนุชนา มาอยู่คู่ฦดาธาร

ด้านสุดท้ายคือด้านที่ ๔ ก็เป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรเช่นเดียวกัน แต่แต่งเป็นสาลินีฉันท์ กล่าวถึงประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ฯ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ฯ
สมเด็จพระบรมนาถเจ้า พิภพเฝ้าสยามทรง
ปรารภรำลึกองค์ ดนูราชองค์อร
อันทรงนามสมเด็จ พระเจ้าราชบุตรีสมร
เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์ พิเชียรรัตน์ สุขุมพันธ์
เสด็จมาในโลกนี้ ดิถีศุกรปักษ์วัน
สิบสี่ค่ำวารจันทร์ ชลาพรรษศกศูนย์
อยู่ยี่สิบเอ็ดมาศ เส็จโดยอนิตย์มูล
จำตามบังคับบูรพ์ กุศลคุณจะหนุนนำ
มีเกิดย่อมมีดับ ประทับตามประกวดทำ
ไม่รู้ไม่เที่ยงกรรม จะถึงทัน ณ วันใด
ธรรมดาสามัญมรรค จะจำเป็นจะจำไป
รวมร่วมมรรคาไคล บ คลาดแคล้วและคลาดทาง
จอมภพทรงปราร์ถนา จะไว้ที่ระภกวาง
นามไว้จึงรังปรางค์ ประดิษฐ์ด้วยศิลาผอง
บรรเจิดบรรจงตั้ง สถิตสืบพระเกียรติ์คง
ระลึกลักษณ์จำลององค์ สฤษฏ์ด้วยพระโองการ

 และในสุสานหลวงของ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นสุสานหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา ตลอดจนพระราชโอรสธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ ก็มี "สุนันทานุสาวรีย์" ซึ่งเป็นที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          สุนันทานุสาวรีย์นี้สร้างเป็นรูปแบบเจดีย์สีทอง โดยมีเจดีย์ที่มีลักษณะคล้ายกันอีก๓ องค์ ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ( สว่างวัฒนา ) สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( เสาวภาผ่องศรี ) และสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

          แม้อนุสรณ์แห่งความรักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นั้นจะไม่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าทัชมาฮาล แต่ก็แสดงออกถึงความรักและอาลัยในพระราชหฤทัยของพระองค์ที่มีให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสุนนันทากุมารีรัตน์อัครมหเสี

ข้อมูลอ้างอิง

- " พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ( พระนางเรือล่ม ) " คุณอดุลย์ บางลำภูการพิมพ์
- " สวนสุนันทาในอดีต " หนังสือในงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ครบรอบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙
- " สวนสุนันทา ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี สวนสุนันทา " หนังสือบันทึกพระราชประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- " พระราชพิธีถวายพระเพลิงศพ_พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์.jpg (432 ? 288 pixel, file size: 11 KB, MIME type:    image/jpeg) จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
- กองทัพเรือ " http://www.navy.mi.th/nrdo/Chakri/king9.htm "


ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทุกๆหน้าค่ะ

โดย อิศรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net