วันที่ พุธ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส คำพ่อสอน เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง [ในรูปแบบ E-book]


เชิญชวนคนไทยน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส 'คำพ่อสอน' เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง [ในรูปแบบ E-book] เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ

มี พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ยิ่ ง ยื น น า น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  นางวิลาสิณี เลาหะนันท์

ขอเชิญชวนให้คนไทยน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส 'คำพ่อสอน' เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ผู้เขียนจึงใคร่ขออนุญาตมูลนิธิ ณ ที่นี้ เพื่อนำมาเสนอต่อสาธารณะชนทั่วไป และคณะครู-นักเรียน-นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีทุกท่าน

'คำพ่อสอน' ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ  E-book   [จำนวน 242 หน้า]


http://www.kamphorsorn.org/kps3.html

(กรุณาคลิกที่มุมด้านล่างของหนังสือ เพื่อพลิกหน้า และปรับแต่งขนาดตัวหนังสือให้เหมาะสม)

เป็นภาพหลอดยาสีฟันที่ถูกใช้แล้ว ภาพหลอดยาสีฟันที่เห็นนี้ต้องเรียกว่าเป็น “หลอดยาสีพระทนต์ประวัติศาสตร์” เพราะนี่คือหลอดยาสีฟันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นแล้วรู้ซึ่งถึงคำว่า “ประหยัด” เป็นที่สุด ภาพนี้ถูกตีพิมพ์เป็นโปสเตอร์โดยคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ฉลองพระบาททั้งสององค์ที่ทรงใช้อย่าง 'พอเพียง'

พื้นด้านล่างฉลองพระบาท 'ในหลวง' ที่ทรงโปรดให้ซ่อมแล้วซ่อมอีก

ขอบคุณ http://www.oknation.net/blog/surasakc

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนต

ขอขอบพระคุณมูลนิธิพระดาบส

โดย อาจารย์วิลาสินี

 

กลับไปที่ www.oknation.net