วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้าทาสของเธอ (๑)


ข้าทาสของเธอ

 

ข้าคือ

ข้าทาส

ของเธอ

“คิด – ถึง”

ยานพาหนะมนุษย์มี

มหัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์

ข้ามพื้นข้ามภพข้ามชีวิต

“ความคิดถึง”

ข้า “โดยสาร”

ยาน “คิด – ถึง”

คิดไม่ถึง

“ถึงเธอ”

“ความรู้”

เรียกร้อง

ขอพบ

“ความรู้สึก”

“นักการเมือง”

ชิงรักหักสวาท

ซื้อใจ

“ประชาชน”

ผู้คลั่งกระหาย “สู้รบ”

หรืออาจได้ยิน

เสียงสวดจากหัวใจส่วนลึก

ผู้ภาวนาวอนขอ “สันติสุข”

“ประชาชนเป็นใหญ่”

อาจเป็นชื่อเรียกหนึ่ง

ของสิ่งที่เรียก

“พรรคพวกกูเป็นใหญ่”

“ข้อคิดเห็น”

มักท่วมท้น

จนบดบัง

“ข้อเท็จจริง”

ข้าไม่ “เหลือง” เขาให้เป็น “แดง”

ข้าไม่ “แดง”  เขาให้เป็น “เหลือง”

ข้า “รักทุกสีในโลก”

เขาให้เป็น “คนไม่รักชาติ”

๑๐

“ความจริง”

แม้มิอาจกล่าวมันได้ครบถ้วน

ข้าก็เพียรเลี่ยงกล่าว

“ความเท็จ”

ฯลฯ

 

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

๒๕๕๔

โดย ไพวรินทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net