วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รายงานข่าว วัดธรรมวิหารฮันโนเฟอร์ วันงานวันแม่จ้า ประจำปี ค.ศ 2011


รายงานข่าว วัดธรรมวิหารฮันโนเฟอร์ วันงานวันแม่จ้า ประจำปี ค.ศ 2011

ดังเช่นทุกปี ถึงวาระวันแม่แห่งชาติ
ทางวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์จะ จัดให้ ชาวไทย
ทำบุญ ถือศีลแปด จัดงานทำบุญ
 แสดง ความจงรักภักดี ต่อ 12 สิงหา มหาราชินี ของแผ่นดินไทย

วันศุกร์ที่สิบสอง คือวันแม่แห่งชาติ
จัดโอกาสให้ชาวไทย ได้มีโอกาส ถือศีลแปด
ฝึกอบรม จิต สติกรรมฐาน

จิต ที่ได้ฝึก อย่างต่อเนือง
จิต ที่ได้รับการฝึก สร้างแต่จิต ที่เป็นกุศล
จิต จะสงบ แม้นทุกข์มากระทบ ก็ ยังสงบได้ บนความ วุ่นวายวันอาทิตย์ คือวันสุดท้าย ได้มีพิธีศาสนา
ตักบาตร ให้ ชาวไทย ในต่างแดน ได้มีโอกาส ทำบุญ อย่างเต็มสมบูรณ์
ด้วย กาย วา ใจ ด้วย ทาน ที่ เตรียมมา จาก จิต ที่เป็นกุศล
เช้าวันหยุดของอาทิตย์ ฝนก็ตก ก็ไม่ได้ บั่นทอน ความตั่งใจ ที่มีห้องอาหาร
ที่สวย ดัง จิตนา
ล้วนแล้ว มาจาก เงิน ทุกบาท ทุกสตางค์ ของ ญาติโยม ทั่งน้าน
สวย ด้วย ฝึมือของ หลวงอา เจ้าอาวาส
เมือหมดเวลา ใส่บาตร อาหารเพล ผ่านไป
ได้เวลา ฟังธรรมเทศนา หนึ่งกรรณ์

ได้รับความเมตตา จาก พระมหา สิทธิพร สิทธิวโร

ท่าน ได้เทศน์ เรือง บุตรที่ดี ควรแทนคุณมารดา สีประการ

ขอกราบน้อมรับ

จบการฟังเทศน์
ได้ถึงเวลา บุญกุศล ด้วย การทอดผ้าป่า สามัคคี
ทาน คือ การ ฝึกไม่ให้มีความตะหนี
ฝึกให้ ใจให้ด้วยความบริสุทธิ์ ให้ไปแล้ว ตนเองไม่เดือดร้อน 
ให้ไปแล้วอิ่มในบุญ  ให้แล้วไม่ผยอง โอ้อวด

ขอโมทนาบุญ กับพี่น้อง ชาวไทยทุกท่าน ที่ได้สละเงินทุกบาท ทุกยูโร
เพือ บำรุง พุทธศาสนา

คุณเครือวัลย์ ผู้เป็นตัวแทน ได้กล่าวคำถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้า องค์มหาราชินีฯ
พร้อม ทั่งชาวไทย ในต่างแดน ร่วมกล่าวคำถวายพระพร
ร่วมร้องเพลง อันเป็นมงคลแก่ชีวิต ชาวไทย เป็นอย่างยิ่งปิดพิธี ด้วย น้ำพุทธมงคล จาก  พระมหา สิทธิพร สิทธิวโรข้าพเจ้าขอโมทนาบุญกับ ทุกๆ คน
หาก ถ้อยคำ ขอความผิดพลาด ประการใด
กราบขออภัย มา ณ. โอกาสนี้

ขอบุญกุศล โปรด บรรดารให้เพือนๆ มีความสุข ความเจริญ ทุกๆ คนนะค่ะ
จาก
แม่แคท

โดย Cat@

 

กลับไปที่ www.oknation.net