วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อสม.วังทรายพูนเสริมความรู้หลักประกันสุขภาพ EMS


วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลวังทรายพูนจัดการประชุมอบรมสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ๑๔ หมู่บ้าน ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยบ้านเนินหัวโล้ ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 บรรยายเรื่อง "สิทธิบัตรทองที่ประชาชนควรรู้   โดย นางธัญวรัตน์ เตชะมณีสถิตย์

หน่วยประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลวังทรายพูน

บรรยายเรื่อง "การแจ้งเหตุเจ็บป่วย ฉุกเฉิน ผ่าน 1669"  โดย นางเบญจมาศ  เอมสวัสดิ์ 

พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน   โรงพยาบาลวังทรายพูน

>

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net