วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Next Station..ไลฟ์สไตล์..ศาสนา ความเชื่อวิถีชีวิตและปากท้อง..ที่นี่เรยย..คลองสานบอกได้ว่า..Cool..Chicคร๊าาา!!


Cultural Heritage Scout ของ “ย่านคลองสาน”

พาน้องๆชั้น ม.4 ของโรงเรียนศึกษานารีลงสำรวจ-จดบันทึกขอมูลบน แผนที่-ถ่ายภาพมรดกวัฒนธรรมของ “ย่านคลองสาน” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษและพัฒนามรดกวัฒนธรรมชุมชน เปนสวนหนึ่ง ของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอนุรักษและฟื้นฟูชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรม (Community Revitalization Through Arts) โดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ และการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์และ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของกลุุ่มเยาวชนในย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน โดยผนวกกิจกรรมดังกล่าวเข้ากับ โครงการกรุงธนบุรีรอบศึกษานารีรัศมี 1 กิโลเมตร ของโรงเรียนศึกษานารีีซึ่งจะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนในพื้นที่รวมทั้งชุมชนในการรวมพัฒนาการศึกษาเรียนรู้อย่างบูรณาการ ผ่านประสบการณจริงในแหล่งมรดกวัฒนธรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรจากชุมชน

วันนี้ ลงพื้นที่คลองสานย่านโกดังเก่า  มีคุณสุดารา สุจฉายา เป็นวิทยากร

ลงพื้นที่ย่านโกดังเก่า เพื่อฟังการบรรยายในพื้นที่พร้อม “ถ่ายรูป” และ “จดบันทึกข้อมูลในแผนที่” โดยวิทยากรชุมชน เครือข่ายนักประวัติศาสตร์อาสาสมัครพี่เลี้ยง และคุณครูร.ร.ศึกษานารีบรรยายโดย รุ่นที่สาม ของเจ้าของธุรกิจโรงเกลือ

ภาพชีวิต มกับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบริเวณโรงเกลือ

ชุมชนริมน้ำ ที่ฝั่งตรงข้ามเป็นตึก อาคารทันสมัย เขายังมีวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจากการที่เป็นชุมชนเก่าและเป็นที่รวมของสามศาสนา สี่ความเชื่อ

ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของรุ่นบรรพบุรุษของชุมชน

ภาพชีวิตคนใต้สะพาน ที่ยังมีวัตถุแสดงความเป็นคนของคนรุ่นใหม่ รถเก๋ง...อยู่ด้วยกัน

ภาพชีวิตห้องแถว

ร้านค้า ที่ยังเป็นห้องแถว

หมายเหตุ :

Cultural Heritage Scout : เยาวชนอาสาอนุรักษและพัฒนามรดกวัฒนธรรม

จัดโดย

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการ สนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนศึกษานารี

เครือข่ายนักประวัติศาสตร์ศูนยข้อมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี

ชุมชนย่านกะดีจีน ชุมชนย่านคลองสาน

สำรวจ ชุมชนย่านกะดีจีน คลิกลิ้งค์

กระตุกต่อมเอ๊ะปลุกกระแสวัฒนธรรมชุมชนของวัยโจ๋!!เขาทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมผ่านสื่อสมัยใหม่กันอย่างไร!!

ย่านมรดกวัฒนธรรมทางศาสนาและลักษณะของตรอก ซอก ซอยเล็กๆยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญของย่านกะดีจีน ที่ยังคงมีชีวิตชีวาและบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำของชุมชน

ดังที่เคยนำเสนอมาแล้ว (คลิกลิ้งค์)

เดินตรอกกะดีจีน๓..๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อโบสถ์นีโอคลาสสิกซางตาครู้ส..กับเพื่อนโปรตุกีสสมัยเด็ก

กระตุกต่อมเอ๊ะปลุกกระแสวัฒนธรรมชุมชนของวัยโจ๋!!เขาทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมผ่านสื่อสมัยใหม่กันอย่างไร!!

เดินตรอกกะดีจีน.๒จากสวนกาแฟสู่กรุวัดประยุรวงศาวาส..จากทุกมุมของเจดีย์องค์ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์

เดินตรอกกะดีจีนเยี่ยม๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อ..๑ไหว้พระวัดกัลยาณมิตร

คลิป เดี่ยวจะเข้หมู่จีนขิมใหญ่ ทางจางวางทั่ว พาทยโกศล ได้ถ่ายทอดให้คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ บุตรี

บรรเลงจะเข้หมู่โดยนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนิสิตระดับมหาบัณฑิตของภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานฝั่งธนบุรี สำนักดนตรีพาทยโกศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สตูดิโอถ่ายรูปในสยาม..ฟรานซิสจิตรฝรั่งกะดีจีนช่างถ่ายรูปหลวง..ผู้ถวายงานให้พระพุทธเจ้าหลวงมากที่สุด

กระทบไหล่รองผู้ว่าฯที่ย่านกะดีจีน..พื้นที่สาธารณะรอบมรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน..

11 สิงหาคม แต่งแต้มบรรยากาศของย่านให้สดใสด้วยสีเขียวของสวนรูปแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กของย่านกะดีจีน ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปี 2554

ดีมั๊ยคร๊าาา..ชอบมั๊ยคร๊าาาา!.เมื่องานเข้า!!รับวันแม่..!!วัยรุ่นไทยพร้อมอาวุธครบ..บุกชุมชนกะดีจีน..ทายกัน..จะเลียนแบบที่อังกฤษมั๊ย!!.. (ชุมชนโรงคราม)

อัลบั้มใน facebook

ประมวลภาพ โครงการสำรวจ จัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองสาน

Cultural Heritage Scout : เยาวชนอาสาอนุรักษและพัฒนามรดกวัฒนธรรม

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net