วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๓๑ มึ.ค.๕๕ รถนักเรียนวังทรายพูนตั้งเป้าถูกกฎหมายทุกคัน


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายพรชัย จงศิริรักษ์ ขนส่งจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายเทียนชัย เจียมศรีชัย กำนันตำบลหนองพระ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ภายหลังที่เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่จับปรับผู้ประกอบการที่รถไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เนื่องจากประชาชนแจ้งเตือนภัยว่ามีนักเรียนขับรถรับ-ส่งนักเรียนแทนผู้ปกครอง  จนเกือบเกิดอุบัติเหตุ

ผลสรุปการประชุมในครั้งนี้คือ ๑.ผู้ประกอบการทุกคนจะดำเนินการให้รถถูกต้องตามระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียนภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๒.ช่วงก่อน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ที่ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น ห้ามผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือเด็กขับเด็ดขาดและรถจะต้องไม่ขาดต่อภาษีประจำปี 
๓.รถที่ผิดกฎหมาย จะถูกจับปรับตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

สำหรับผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา มีทั้งหมด ๑๓ คัน จดทะเบียนถูกต้องตามระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียนเพียง ๓ คัน

การประชุมในวันนี้เป็นการใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่นิติศาสตร์  ระหว่างขนส่งจังหวัดและผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน
เพื่อหาทางออกร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวางแนวทางให้รถรับ-ส่งนักเรียนถูกต้องตามระเบียบและเกิดความปลอดภัย

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net