วันที่ อังคาร สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มณฑลคีรี


                 "เกวียนชาวบ้านที่ขับผ่านที่ราบเทือกเขาในเขตมณฑลคีรี  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกัมพูชา"
  เขียนภาษาไทย อ่านเป็นภาษาเขมร....................................................................       

         เขียว ขฺเจ็ย แดน เฎ็ย มโนรมณ์

บาน ชฺลอง เฎ็ย ปรม มโนรมณ์ มนด็อล

ขฺยอล ตระเจี๊ยะ เถี๊ยะ ปะฮฺ ซกซ็อม

ปฺเร็ย แซน อุด็อม พนม เวียง กำปูล

          ซฺเร๊าะฮฺ  ปฺเร็ย ปรึกซา ตึ๊ก ทลา โฮร จรั๊วะ

ธอมฺเจียด ซฺมั๊วะ รั๊วะ เร็ย ปักซา

บอโบร อาหา สัตว์ตรา จ็อมเน็ย

อุมด็อม ซ็อมเด็ย ปฺเร็ย ตโบง บาน ย็วล

                           อาซรม บรรณาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ แซนซกเข็ยเฮ็ยคีรีม็อนด็อล

      

                                "น้ำตกที่ไหลพาดผ่าทางตกลงสู่เหว"
แปลไทย................................................................................................................

        เขียว ขจี แดน ดิน มโนรมณ์

ได้ ข้าม ดินแดน มโนรมณ์ มณดล

ลม เย็น กระทบ ต้อง สุขสม

ป่า แสน อุดม เขา ล้อม ชาย ยอด

          สด ป่า พฤกษา น้ำ ใส ไหล เซาะ

ธรรมชาติ ใส มีชีวิต ให้ ปักษา

บริบูรณ์ อาหาร สัตว์นานา ให้อาหาร

อุดม สมใด ป่า เหนือ ได้ ยล

                           อาซรม บรรณาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ แสนสุขขีคีรีม็อนด็อล

        

                     "ชาวบ้านหาบปลาลงจากโขดผาหินของสตึงแซน"

โดย บรรณาลัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net