วันที่ อังคาร สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เ ห็ น ดำ เ ห็ น แ ด ง


 

๑.

มื้อนี้สิมื้อไหน ......... ความเป็นไพร่ดูไผลเผลอ
ดูเหมือนฝันละเมอ ......... เพ้อคำบ้วนนโยบาย

เอาเถิด ปลุกวิถี ......... ประดามีสู่จุดหมาย
แท้แล้วอาจน้ำลาย ......... เลอะเทอะในหัวใจตน

บักแดงเอ๋ยบักแดง ......... สิตะแบงทั้งพล่ามบ่น
เรื่อยร่ำทุกข์ร้อนรน ......... จนอับทั่วทั้งวงจร


๒.

บักดำตั้งคำถาม ......... ตามประสาผู้รู้สอน
สำนึกบ่นิ่งนอน ......... มันต้องย้อนดูยาวยาว

บ้านนี้สิเมืองไหน ......... ต้องเป็นไทใช่ทบท่าว
ติดดินใช่เอื้อมดาว ......... ราวเป็นทาสผู้ต้องทัณฑ์

อยู่ดีมีสุขได้ ......... เคยอยู่ใช้ชีวิตฉัน
เกาะเกี่ยวล้วนพึ่งกัน ......... แหละผูกพันกันด้วยดี

เชื่อมโยงภูมิปัญญา ......... พรักพร้อมหน้าบ่แตกหนี
ผู้คนสามัคคี ......... ปลุกวิถี ปลูกที่ทาง

หากเคยแบมือขอ ......... ก็เพียงแค่คนรอบข้าง
ขอผักแลกปลาพลาง - ......... สร้างสายใยญาติพี่น้อง

บ่เคยเป็นทาสใคร ......... เพราะเป็นไทกันทั้งผอง
ปลาแดกเอื้อปรองดอง ......... ทั้งฮีตคองพุทธคุณ


๓.

อะไรเป็นอะไร ......... ใครเป็นทาสพวกสถุล
ใครที่ได้ถอนทุน ......... ใครเสียดุลอยู่ดักดาน

เออหนอ เรื่องนุงนัง ......... ทั้งระบบทั่วหมู่บ้าน
ผู้คนแทบล้มคลาน ......... หนี้สินอานบานตะไท

วงจนพอกวงจร ......... จักเดือดร้อนอีกเท่าไหร่
กระเสือกกระสนไป ......... ล้วนหนามไหน่คณนา

ไปบอกบักแดงด้วย ......... บักดำย้ำเตือนรากหญ้า
ความจริง อนิจจา ......... นับเวลาพังทลาย!


วัฒนา ธรรมกูร
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
สำนักสาระฅน มหาสารคาม
.
.
.
.
.


ภ า ษ า ถิ่ น ช า ติ พั น ธุ์ ไ ท ล า ว

ฮีตคอง :  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
 ฮีต มาจาก จารีต (ประเพณีที่ถือสืบต่อกันมานาน)
  คอง มาจาก ครรลอง (แนวทาง)
.
.
.
.
.
.


ภาพประกอบโดย T@tuk

 

 

 

 

โดย tatuk

 

กลับไปที่ www.oknation.net