วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรณีศึกษา : การนำสุนัขมาเลี้ยงในบ้าน


สำหรับใครก็ตามที่กำลังคิด
จะนำสุนัขมาเลี้ยงในบ้าน

ขอให้เอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
พิจารณาให้ครบทุกด้านอย่างรอบคอบ
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

 รูปข้างล่างนี้
คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้ว
ได้นำมาจาก Facebook

 ผู้เขียนมิได้มีเจตนาที่จะไปให้ร้ายผู้ใด
และหรือเพื่อให้ได้รับความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง
แต่ขอให้เป็นดุลพินิจของผู้อ่านทุกคนที่ได้เข้ามาอ่านเอนทรี่นี้

ข้อมูลเิ่พิ่มเติม
 

การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต (อังกฤษ: euthanasia หรือ mercy killing;

การุณยฆาตเป็นศัพท์ทางนิติศาสตร์ ส่วนปรานีฆาตเป็นศัพท์ทางแพทยศาสตร์[1])

หรือ แพทยานุเคราะหฆาต (อังกฤษ: physician-assisted suicide) หมายถึง 

  1. การทำให้บุคคลตายโดยเจตนาด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรงหรือวิธีการที่ทำให้ตายอย่างสะดวก หรือ
  2. การงดเว้นการช่วยเหลือหรือรักษาบุคคล โดยปล่อยให้ตายไปเองอย่างสงบ
ทั้งนี้ เพื่อระงับความเจ็บปวดอย่างสาหัสของบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลนั้นป่วยเป็นโรคอันไร้หนทางเยียวยา อย่างไรก็ดี การุณยฆาตยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นความผิดอาญาอยู่ในบางประเทศ กับทั้งผู้ไม่เห็นด้วยกับการฆ่าคนชนิดนี้ก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่เป็นบาป

อนึ่ง การุณยฆาตยังหมายถึง การทำให้สัตว์ตายโดยวิธีการและในกรณีดังข้างต้นอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95

โดย พี่ป๋อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net