วันที่ อังคาร กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“รวมญาติ ชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน”


ชาวเลรวมตัวสืบสานประเพณีวัฒนธรรม-ถกที่อยู่ที่ทำกิน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต- ชาวเลฝั่งอันดามันรวมตัวจัดงาน “รวมญาติ ชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน” ที่ชุมชนราไวย์24-25 ก.ย.นี้ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเลให้คงอยู่ตลอดไปหลังความเจริญได้คืบคลานเข้ามาในชุมชน ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป และถกปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัย
      
นางสาวฒุฒิพร ทิพย์วงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้พื้นที่อันดามันเป็นพื้นที่พิเศษในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหม่หรือชาวเล ทางชาวไทยใหม่ที่อาศัยอยู่ในฝั่งทะเลอันดามันทั้งหมด ตั้งแต่จังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ได้กำหนดจัดงาน “รวมญาติ ชาติพันธุ์ชาวเลในอันดามัน” ขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2554 นี้ ที่บริเวณชุมชนชาวไทยใหม่บ้านราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
      
ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยใหม่ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีประมาณ 1,100 กว่าคนได้มีการรวมกลุ่มพบปะกันและร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหม่ให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป เนื่องจากขณะนี้วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหม่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางการท่องเที่ยว ถูกลิดรอนสิทธิในการทำมาหากินในทะเล ด้วยการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ทำให้ชาวไทยใหม่ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำการประมงในเขตอุทยานแห่งชาติได้อีก
      
นอกจากนี้ ชาวไทยใหม่เกือบทุกชุมชนจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เช่น มีปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยเป็นของนายทุนหรือเป็นที่ดินของรัฐ เป็นต้น
      
ขณะเดียวกัน ภาษาที่ชาวไทยใหม่ใช้มาตั้งแต่ดั้งเดิมก็เริ่มที่จะเลือนหายไปเช่นกัน โดยเด็กๆรุ่นใหม่
พูดภาษาชาวเลกันน้อยลง จากการเติบโตได้ขยายเข้ามาในชุมชนชาวไทยใหม่เกือบจะทุกชุมชน
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่การท่องเที่ยวได้เข้ามาในชุมชนชาวไทยใหม่มากขึ้น
      
นางสาวฒุฒิพร เผยเพิ่มว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้น จะมีทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมบนเวที โดยกิจกรรมทางวิชาการนั้นจะมีการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่ชาวไทยใหม่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เช่น ปัญหาที่ทำกิน ปัญหาที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพให้กับชาวไทยใหม่ โดยจะมีนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ
      
ส่วนกิจกรรมบนเวที จะมีการแสดงด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยใหม่ เช่น การรำรองแง็ง ประเพณีลอยเรือ การขับร้องเพลงชาวเล วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยใหม่ และการจัดทำหนังสือภาษาชาวเลให้เป็นทางการมากขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการจัดทำหนังสือภาษาของชาวเลไว้บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นทางการเท่าที่ควร จะมีการทำใหม่ให้เป็นทางการมากขึ้น เพื่อให้ชาวไทยใหม่รุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป

ขอบคุณที่มา :  ASTVผู้จัดการออนไลน์

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net